Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modalităţi de predare-asimilare a operei epice în şcoală


Autor: Viorica Bolocan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Eliza Botezatu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:82.09 (043.3)

Adobe PDF document 1.77 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

agenda cu notiţe paralele, agenda în trei părţi, boluri, cititor reflexiv, curriculum disciplinar, competenţe literare/lectorale, eficienţă / eficacitate, Gândeşte-Perechi-Prezintă, harta unei naraţiuni a operei epice, interogarea multiprocesuală, lectura ghidată, metode eficiente, modalităţi de predare-receptare, model tehnologic, montaj experimental, obiective şi finalităţi educaţionale, operă epică, piramida etapelor unei naraţiuni, presupunerea prin termeni, reacţia cititorului, text literar narativ

Cuprins


CAPITOLUL I Repere teoretico-literare şi curriculare de predare-asimilare a operei epice în şcoală
  • 1.1. Valenţele formative ale operei epice
  • 1.2. Repere curriculare privind predarea textului literar narativ

CAPITOLUL II Condiţiile psihopedagogice de valorificare a operei epice în şcoală
  • 2.1. Particularităţi de receptare a textului epic
  • 2.2. Modalităţi eficiente de predare-asimilare a textului epic

CAPITOLUL III Monitorizarea formării unui cititor avizat prin opera epică
  • 3.1. Abordări metodologice întru formarea cititorului avizat
  • 3.2. Demersul strategic al formării cititorului prin opera epică