Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Factorii determinanţi ai atragerii investiţiilor în economia naţională


Autor: Liliana Cinic
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Anatol Caraganciu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 336.581+338(478)(043.3) C50

Adobe PDF document 1.34 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

atractivitatea investiţională, atragerea investiţiilor, oportunităţi investiţionale, activitate de promoţie a investiţiei, marketing teritorial, investiţii străine directe, transferurile remitenţilor, mediul investiţional

Adnotare

Teza de doctor este dedicată studierii factorilor determinanţi ai atragerii investiţiilor în economia naţională, impactul acestora asupra deciziei de investire în scopul elaborării mecanismului de promovare a proiectelor de investiţii în condiţiile economiei Republicii Moldova.

În lucrare a fost dezvoltat conceptul de atractivitate investiţională şi conceptul de atragere a investiţiilor prin delimitarea şi precizarea componentelor constitutive ale acestora.

Pornind de la idea necesităţii stridente a resurselor investiţionale pentru continuitatea dezvoltării economice a Republicii Moldova a fost efectuată analiza atractivităţii investiţionale şi determinarea gradului de influenţă a acestuia asupra deciziei investitorului.

În cercetare a fost propusă spre analiză o nouă sursă investiţională potenţială apărută ca reminiscenţă a dificultăţilor economice din Republica Moldova – remitenţele. În cadrul investigaţiilor realizate a fost elaborată schema circuitului economic de utilizare a veniturilor generate de transferurile remitenţilor. Cercetările s-au soldat cu recomandări practice în ceea ce priveşte canalizarea acestor fluxuri în activitatea investiţională.

Teza conţine o analiză amplă a factorilor determinanţi de atragere ai investiţiilor în economia naţională în baza unei sistematizări a factorilor importanţi ce influenţează asupra atragerii investiţiilor. A fost elaborat un sistem integru de criterii pentru evaluarea mediului investiţional al Republicii Moldova în baza căruia a fost estimat climatul investiţional al ţării.

Pentru estimarea climatului investiţional în cadrul Republicii Moldova este propus modelul „ecuaţiei gravitaţionale” investiţionale şi realizarea experimentală a modelului. Modelul în cauză consolidează parametrii cercetaţi, ceea ce a permis identificarea factorilor cu influenţă considerabilă asupra atragerii investiţiilor în economia naţională. Cercetările pot fi aplicate în sectorul real: prin estimarea modificărilor potenţiale ale unui factor în urma caracterului volatil al altui factor şi includerea lor ulterioară în modelele investiţionale în scopul aplicării acestora la elaborarea politicilor economice. Lucrarea este finisată cu elaborarea mecanismului de promovare a proiectelor de investiţii.

Recomandările înaintate poartă un character practic, avînd o însemnată valoare ştiinţificopractică şi pot fi utilizate în cadrul strategiilor investiţionale promovate în economia Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I Conceptele teoretice şi importanţa practică a factorilor determinanţi de atragere a investiţiilor
 • 1.1 Abordări teoretice asupra factorilor de influenţă a atractivităţii investiţionale. Locul şi rolul factorilor financiari prioritari în cadrul sistemului de parametri factoriali
 • 1.2 Abordări conceptuale asupra atractivităţii investiţionale prin prisma factorilor constitutivi
 • 1.3 Aspecte analitice aferente proceselor investiţionale în contextul tendinţei de globalizare

CAPITOLUL II Analiza incidenţei atractivităţii investiţionale asupra deciziei de investire în economia Republicii Moldova
 • 2.1 Evoluţia situaţiei economice şi importanţa investiţiilor în procesul de relansare a economiei naţionale în Republica Moldova
 • 2.1.1 Rolul pieţei bancare în procesul atragerii investiţiilor în economia naţională
 • 2.1.2 Analiza dificultăţilor de funcţionare a pieţei de capital în Republica Moldova şi oportunităţile investiţionale oferite de aceasta
 • 2.1.3 Potenţialul investiţional apărut ca reminiscenţă a dificienţelor economice din Republica Moldova
 • 2.2 Analiza factorului economic ce prefigurează atractivitatea investiţională în Republica Moldova
 • 2.3 Particularităţile cadrului legal şi instituţional ai Republicii Moldova cercetaţi prin prisma viziunii investitorului

CAPITOLUL III Realizarea experimentală a ecuaţiei modelului de gravitaţie investiţională şi elaborarea mecanismului promovării proiectelor de investiţii
 • 3.1 Modelarea factorilor determinanţi ai atragerii investiţiilor în economia naţională
 • 3.2 Realizarea experimentală a modelului de gravitaţie investiţională adaptat la condiţiile economice ale Republicii Moldova
 • 3.3 Elaborarea mecanismului de promovare a proiectelor de investiţii