Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor


Autor: Dorian Chiroşca
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Victor (decedat) Volcinschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 347.78(043.3)

Adobe PDF document 0.91 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

drept subiectiv, dreptul subiectiv de autor, drepturi personale (morale), drepturi patrimoniale, dreptul la paterninate, dreptul la nume, dreptul la integritate, dreptul la stima reputaţiei, dreptul la divulgare, dreptul la retractare, dreptul la reproducere, dreptul la difuzare, dreptul la împrumut, dreptul la închiriere, dreptul la demonstrarea publică, dreptul la comunicarea publică, dreptul la interpretarea publică, dreptul la import, dreptul de suită, operă de artă, literatură sau ştiinţă, autor, titular de drepturi, limitele exercitării dreptului de autor

Adnotare

Prezenta lucrare are drept scop să definească termenul „dreptul de autor” în sens subiectiv şi în sens obiectiv, utilizarea corectă a acestui termen, precum şi să determine natura juridică a dreptului subiectiv de autor, să stabilească corelaţia şi interdependenţa dintre elementele conţinutului dreptului subiectiv, precum şi particularităţile specifice ale realizării fiecăruia din aceste elemente care, în procesul exercitării lor efective, se manifestă şi ele ca nişte drepturi subiective.

Pe parcursul studiului efectuat au fost examinate cele mai importante aspecte ale dreptului subiectiv de autor, precum şi conţinutul şi natura juridică a elementelor acestui drept subiectiv primar, din care derivă celelalte împuterniciri ale autorului. În acest sens sa examinat atent natura juridică a drepturilor personale (morale) şi drepturilor patrimoniale (economice) ale autorului, s-a demonstrat interdependenţa acestor drepturi precum şi individualitatea lor, acestea fiind examinate prin prisma teoriilor ce au stat la baza dezvoltării dreptului de autor: cea „monistă” şi „dualistă”.

Actualitatea temei propuse rezidă în conţinutul dreptului subiectiv de autor care, datorită progresului tehnico-ştiinţific, este în continuă modificare. Pentru prima dată în literatura de specialitate investigaţiile se realizează la nivelul elementelor constitutive ale dreptului subiectiv de autor, efectuîndu-se clasificarea acestor elemente, demonstrîndu-se corelaţia şi interdependenţa dintre ele în cadrul conţinutului dreptului subiectiv de autor, determinîndu-li-se conţinutul şi limitele efectelor juridice în procesul de exercitare a fiecăruia din aceste elemente.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind apariţia, evoluţia şi natura juridică a dreptului de autor
 • 1.2. Problemele definirii dreptului de autor
 • 1.3. Concursul teoriilor privind conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor.

CAPITOLUL II. Conţinutul şi natura juridică a drepturilor subiective personale (morale) ale autorului
 • 2.1. Consideraţii generale privind natura juridică a drepturilor subiective personale (morale)
 • 2.2. Dreptul la paternitate
 • 2.3. Dreptul la nume
 • 2.4. Dreptul la integritatea operei şi dreptul la stima reputaţiei
 • 2.5. Dreptul de a publica opera
 • 2.6. Dreptul autorului la retragerea operei din circuitul comercial

CAPITOLUL III. Conţinutul şi natura juridică a drepturilor subiective patrimoniale (economice) ale autorului
 • 3.1. Consideraţii generale privind natura juridică a drepturilor subiective patrimoniale ale autorului
 • 3.2. Dreptul la reproducerea operei
 • 3.3. Dreptul la difuzare, închiriere, împrumut şi importarea operei....
 • 3.3.1. Dreptul la difuzarea operei.
 • 3.3.2. Dreptul la închirierea operei
 • 3.3.3. Dreptul de a împrumuta opera
 • 3.3.4. Dreptul la importul operei
 • 3.4. Dreptul la comunicarea publică, demonstrarea publică şi interpretarea publică a operei
 • 3.4.1. Comunicarea publică a operei
 • 3.4.2. Dreptul la demonstrarea publică a operei
 • 3.4.3. Dreptul la interpretarea publică a operei
 • 3.5. Dreptul la traducerea, prelucrarea, adaptarea, aranjamentul şi alte asemenea modificări ale operei
 • 3.6. Dreptul de succedare