Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modele si algoritmi de configurare a setului de servere pentru reţelele locale


Autor: Ciumac Anatol
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Ion Bolun
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Anatol Popescu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 681.324

Adobe PDF document 1.51 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

reţea locală de calculatoare, set servere, configurare fizică, model, algoritm, cerere utilizator, durată de răspuns la cerere, cost

Adnotare

Reieşind din solicitarea masivă pe piaţă şi folosirea largă a serverelor, teza de doctorat este dedicată cercetării şi elaborării modelelor şi algoritmilor de configurare fizică a seturilor de servere pentru reţelele locale în scopul reducerii costurilor şi sporirii eficienţei folosirii acestora. Ca factori de îmbunătăţire a modelelor şi algoritmilor cunoscuţi sunt consideraţi: diferenţierea cererilor utilizatorilor după operativitatea şi laboriozitatea procesării; distribuirea raţională a fluxurilor de cereri ale utilizatorilor între servere ş.a.

În lucrare sunt propuse câteva modele, este formulată problema, sunt obţinute soluţii analitice pentru cazuri particulare şi elaboraţi algoritmi de configurare fizică a seturilor de servere pentru reţelele locale. Ca criteriu de optimizare serveşte minimizarea cheltuielilor sumare cu serverele. Este formulată, de asemenea, problema, sunt obţinute soluţii analitice pentru cazuri particulare şi elaboraţi algoritmi de distribuire optimă a fluxului de cereri ale utilizatorilor între servere, urmărind minimizarea duratei medii de răspuns la cereri.

Calculele, efectuate folosind aplicaţia ConfigServ, confirmă necesitatea unor cercetări speciale dependente de caz la configurarea seturilor de servere ale reţelelor locale. Selectarea dintr-un set redus de variante sau folosirea unor soluţii intuitive s-ar putea solda cu cheltuieli suplimentare considerabile. Soluţiile analitice obţinute şi algoritmii elaboraţi pot fi folosiţi la configurarea şi valorificarea resurselor serverelor reţelelor locale de calculatoare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Problematica folosirii eficiente a serverelor reţelelor locale
 • 1.1. Servicii şi cereri în reţelele locale
 • 1.1.1. Servicii în reţelele locale
 • 1.1.2. Cererile utilizatorilor în reţelele locale
 • 1.1.3. Caracteristicile cererilor către servere în reţelele locale
 • 1.2. Serverele în reţelele locale
 • 1.2.1. Staţiile în reţele
 • 1.2.2. Caracteristicile serverelor pentru reţelele locale.
 • 1.2.3. Aspecte de folosire a serverelor în reţelele locale.
 • 1.3. Schimbul de date între serverele reţelelor locale
 • 1.4. Modele de funcţionare a seturilor de servere ale reţelelor locale
 • Concluzii

CAPITOLUL 2. Problema, soluţii analitice şi algoritmi de configurare a seturilor de servere
 • 2.1. Formularea problemei generale de configurare a unui set de servere.
 • 2.2. Consideraţii preliminare şi aspecte particulare ale problemei.
 • 2.2.1. Distribuirea fluxurilor de cereri între servere de acelaşi tip
 • 2.2.2. Fluxuri de saturaţie a serverelor .
 • 2.2.3. Algoritmul A1 de determinare a capacităţilor unui set de servere dat
 • 2.3. Problema redusă, algortmi şi soluţii analitice de determinare a setului de servere
 • 2.3.1. Forma redusă a problemei generale
 • 2.3.2. Problema şi algoritmul A2 de configurare a seturilor omogene de servere
 • 2.3.3. Problema, algoritmul A3 şi soluţii analitice pentru cazuri particulare de configurare a seturilor eterogene de servere
 • Concluzii

CAPITOLUL 3. Problema, soluţii analitice şi algoritmi de distribuire a cererilor între servere.
 • 3.1. Problema, soluţii analitice şi numerice de distribuire a cererilor omogene între servere
 • 3.1.1. Formularea matematică a problemei
 • 3.1.2. Minimizarea duratei medii de răspuns la cereri
 • 3.1.3. Cazul aceleiaşi durate medii de răspuns la cereri pentru toate serverele.
 • 3.2. Problema şi soluţii analitice de distribuire a cererilor eterogene între servere la deservire exponenţială
 • 3.2.1. Formularea matematică a problemei
 • 3.2.2. Minimizarea duratei medii de răspuns la cereri
 • 3.2.3. Cazul aceleiaşi durate medii de răspuns la cereri pentru toate serverele.
 • 3.3. Problema şi soluţii numerice de distribuire a cererilor eterogene între servere la deservire arbitrară
 • 3.3.1. Formularea matematică a problemei
 • 3.3.2. Minimizarea duratei medii de răspuns la cereri
 • 3.3.3. Cazul aceleiaşi durate medii de răspuns la cereri pentru toate serverele
 • Concluzii

CAPITOLUL 4. Cercetarea unor cazuri concrete de configurare a seturilor de servere
 • 1. Concretizarea problemei de cercetare
 • 2. Rezultate practice de configurare a seturilor omogene de servere
 • 3. Rezultate practice de configurare a seturilor eterogene de servere
 • 4. Date comparative privind distribuirea cererilor între servere.