Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cauzalitatea-condiţie inerentă a răspunderii juridice


Autor: Prodan Mariana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Teza

CZU 340(091)(043.2)

Adobe PDF document 1.03 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

determinism, cauzalitate, raport de cauzalitate, cauză, efect, cauzalitate directă, cauzalitate indirectă, cauzalitate fortuită, caractere ale cauzalităţii, răspundere juridică, raport de cauzalitate în calitate de condiţie a răspunderii juridice, premise ale răspunderii juridice, faptă ilicită, rezultat social-periculos, subiect al răspunderii juridice, răspundere civilă, răspundere civilă delictuală, răspundere civilă contractuală, răspundere penală, răspundere contravenţională, răspundere constituţională, răspundere disciplinară.

Adnotare

Teza de doctorat este dedicată în întregime studiului fenomenului cauzalităţii şi manifestării acestuia în cadrul instituţiei răspunderii juridice.

Cercetarea demarează cu o prezentare a teoriei determinismului, evoluţiei istorice a cauzalităţii precum şi a elementelor sale – cauzalitatea, necesitatea, întîmplarea. Este făcută analiza elementelor cauzalităţii: cauza şi efectul şi raportarea acestora la fenomenul juridicului.

Sînt prezentate argumente vis-a-vis de necesitatea implementării principiului precauţiei în legislaţia şi practica autohtonă în domenii precum ecologia şi riscurile sanitare.

În cadrul analizei instituţiei răspunderii juridice şi a premiselor tragerii la răspundere juridică sînt stabilite rolul şi importanţa raportului cauzal dintre fapta ilicită şi consecinţele social-periculoase şi este raportată legătura de cauzalitate la celelalte condiţii ale răspunderii juridice.

Este făcută o analiză comparativă a condiţiilor de stabilire a raportului de cauzalitate în cadrul diferitelor forme ale răspunderii juridice. Astfel, mai întîi se prezintă condiţiile specifice de determinare a raportului cauzal în cadrul răspunderii civile delictuale şi contractuale, după care se face comparaţie între raportul cauzal manifestat în alte forme de răspundere juridică: penală, constituţională, contravenţională şi disciplinară.

În concluzie autorul îşi prezintă propriile deducţii şi recomandări de natură teoretico-aplicativă ce ţin de cauzalitate în calitatea sa de condiţie inerentă a răspunderii juridice.

Lucrarea poate fi utilizată ca suport didactic la facultăţile de drept, precum şi în practica celor care sînt abilitaţi de lege să decidă tragerea la răspundere juridică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Determinism şi cauzalitate-categorii de origine filosofică în domeniul dreptului
 • 1.Teoria determinismului şi impactul ei asupra dreptului
  • 1.1. Conţinutul teoriei determinismului
  • 1.2. Unele repere fundamentale privind evoluţia istorică a determinismului
  • 1.3. Caracterul multidimensional al procesului obiectiv de determinare în drept
 • 2. Cauzalitatea-categorie a determinismului
  • 1.1. Consideraţii generale privind cauzalitatea
  • 1.2. Caracteristicele cauzalităţii
  • 1.3. Tipuri (forme) de cauzalitate
 • 3. Explicaţia cauzală

CAPITOLUL II. Locul şi rolul raportului de cauzalitate în sistemul premiselor tragerii la răspundere juridică
 • 1. Răspunderea juridică-consideraţii generale
 • 2. Condiţiile ce declanşează răspunderea juridică
 • 3. Noţiunea, legităţile şi caracterele specifice raportului de cauzalitate în cadrul instituţiei răspunderii juridice
 • 4. Importanţa raportului cauzal pentru instituţia răspunderii juridice

CAPITOLUL III. Raportul cauzal în cadrul unor forme ale răspunderii juridice
 • 3.1. Consideraţii generale privind aplicarea raportului cauzal în cadrul instituţiei răspunderii juridice civile
 • 3.1.1. Aspecte comparative privind criteriile doctrinare de determinare a raportului de cauzalitate în Cadrul răspunderii civile
 • 3.1.2. Specificul raportului de cauzalitate în materie de răspundere civilă delictuală şi contractuală
  1. Specificul raportului de cauzalitate în materie de răspundere civilă delictuală
  2. Specificul raportului de cauzalitate în materie de răspundere civilă contractuală
 • 3.2. Legătura cauzală în cadrul răspunderii penale
 • 3.2.1. Consideraţii generale
 • 3.2.2. Specificul raportului de cauzalitate în materie de răspundere penală
 • 3.2.3. Aspecte comparative privind criteriile doctrinare de determinare a raportului de cauzalitate în cadrul răspunderii penale
 • 3.2.4. Coraportul dintre legătura de cauzalitate şi vinovăţia subiectului răspunderii penale
 • 3.3. Legătura de cauzalitate în alte forme de răspundere juridică
 • 3.3.1. Legătura de cauzalitate în cadrul răspunderii constituţionale
 • 3.3.2. Legătura de cauzalitate în cadrul răspunderii contravenţionale
 • 3.3.3. Legătura de cauzalitate în cadrul răspunderii disciplinare