Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel


Autor: Munteanu Alexandru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Alexandru Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 347.955/958

Adobe PDF document 1.73 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, aplicarea eronată a normelor de drept material, aplicarea uniformă a legii, căile de atac, condiţiile de exercitare a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, control judiciar, încălcarea esenţială a legii, încălcarea esenţială a normelor de drept procedural, legalitatea deciziilor instanţei de apel, obiectul recursului, premisele de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, recurs, recursul împotriva deciziilor instanţei de apel, sarcinile recursului, subiecţii recursului, temeiurile de casare a deciziei instanţei de apel, temeiurile de casare a hotărîrii, temeiurile de declarare a recursului, temeiurile inadmisibilităţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, termenul de declarare a recursului

Adnotare

Teza reprezintă un studiu ştiinţific al instituţiei admisibilităţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel din perspectiva fundamentării teoretice, aplicabilităţii, compatibilităţii cu standardele internaţionale, precum şi a tendinţelor de dezvoltare a acesteia.

În lucrare se determină particularităţile şi sarcinile recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, se caracterizează noţiunea şi importanţa admisibilităţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, se determină sistemul şi se clasifică faptele juridice ce trebuie întrunite pentru declararea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel.

De asemenea se cercetează conţinutul premiselor de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, se determină natura juridică, sarcinile şi particularităţile procedurii de examinare a admisibilităţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, se caracterizează compatibilitatea acestei proceduri cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Noutatea ştiinţifică a lucrării este marcată de analiza coraportului dintre sarcinile recursului, din punct de vedere al impactului acestora asupra realizării principiilor legalităţii şi disponibilităţii în instanţa de recurs; evidenţierea mijloacelor de natură să asigure aplicarea uniformă a legii de către toate instanţele judecătoreşti; delimitarea instituţiei admisibilităţii recursului de alte instituţii adiacente; distingerea premiselor de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel şi a condiţiilor de exercitare a acestuia; formularea criteriilor pentru determinarea încălcărilor esenţiale ale normelor de drept în calitate de temei de declarare a recursului şi de casare a hotărîrii; clasificarea temeiurilor de declarare a recursului, în funcţie de caracterul încălcării şi interesul apărat; evidenţierea tendinţelor moderne în statele europene în materia admisibilităţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel.

În baza studiului efectuat sînt formulate propunerile de lege ferenda cu referire la obiectul şi subiecţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel, termenul de declarare a recursului, temeiurile de declarare a recursului, temeiurile inadmisibilităţii recursului, precum şi procedura de examinare a admisibilităţii recursului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
 • Secţiunea I. Noţiunea şi importanţa căilor de atac al hotărîrilor judecătoreşti
  • 1. Dreptul de a exercita căile de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti – principiul fundamental al procedurii civile …
  • 2. Importanţa căilor de atac
 • Secţiunea II. Locul şi rolul recursului împotriva deciziilor instanţei de apel în sistemul căilor de atac
  • 1. Particularităţile recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
  • 2. Sarcinile recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
  • 3. Asigurarea aplicării uniforme a legii – sarcina fundamentală a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
 • Secţiunea III. Noţiunea şi importanţa admisibilităţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel

CAPITOLUL II. Premisele şi procedura de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
 • Secţiunea I. Premisele de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
  • 1. Noţiunea şi sistemul premiselor de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
  • 2. Caracteristica generală a premiselor de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
  • 3. Condiţiile de exercitare a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
 • Secţiunea II. Procedura de examinare a admisibilităţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
  • 1. Procedura de examinare a admisibilităţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel în unele state europene
  • 2. Particularităţile procedurii de examinare a admisibilităţii recursului în Republica Moldova
  • 3. Temeiurile inadmisibilităţii recursului împotriva deciziilor instanţei de apel

  CAPITOLUL III. Temeiurile de declarare a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
  • Secţiunea I. Temeiurile de declarare – premisă specială de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
   • 1. Particularităţile temeiurilor de declarare a recursului
   • 2. Conceptul de încălcare esenţială a legii
   • 3. Aspecte terminologice în reglementarea temeiurilor de declarare a recursului
  • Secţiunea II. Aplicarea eronată a normelor de drept material
   • 1. Noţiuni introductive
   • 2. Felurile de aplicare eronată a normelor de drept material
  • Secţiunea III. Încălcarea esenţială a normelor de drept procedural
   • 1. Sistemul temeiurilor de ordin procedural pentru declararea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
   • 2. Clasificarea temeiurilor de ordin procedural pentru declararea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
   • 3. Temeiurile absolute de ordin procedural de declarare a recursului