Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Protecţia drepturilor fundamentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova


Autor: Zaporojan Veaceslav
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sergiu Cobaneanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Drepturile omului, drepturile şi libertăţile fundamentale, justiţia constituţională, plîngerea constituţională, controlul constituţionalităţii legilor, protecţia drepturilor fundamentale, supremaţia constituţiei, accesul direct al persoanei la justiţia constituţională, excepţia de neconstituţionalitate

Adnotare

Studiul reprezintă o nouă tratare a problemei protecţiei drepturilor fundamentale în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, stabilind posibilităţile de protecţie a drepturilor fundamentale în Moldova, căile de perfecţionare a procedurii controlului constituţionalităţii, necesitatea şi procedura de implementare a instituţiei plîngerii constituţionale ca mijloc de acces direct al persoanei la justiţia constituţională. În teză se analizează evoluţia conceptului drepturilor omului şi transformarea acestuia în instituţia de drept „drepturile fundamentale”, aceşti termeni nefiind identici. Mecanismul suprem de protecţie a drepturilor fundamentale în toate statele democratice, care pretind la titulatura de state de drept, a devenit justiţia constituţională, care este exercitată de instanţele de drept comun, în modelul american, sau de instanţele specializate, în modelul european de control al constituţionalităţii.

În teză au fost supuse unei analize detaliate aspectele legislative, procedurale şi practica de exercitare a justiţiei constituţionale în Republica Moldova, în special sub aspectul accesului persoanei la această instituţie. Republica Moldova a optat pentru modelul european al controlului constituţionalităţii. Analizîndu-se multiplele aspecte ale controlului constituţionalităţii, ca mecanism suprem de protecţie a drepturilor fundamentale, în teză s-a ajuns la concluzia că actualmente jurisdicţia constituţională din Republica Moldova necesită o anumită reformare.

Considerăm că în ţara noastră există premise pentru implementarea instituţiei plîngerii constituţionale după exemplul Germaniei, Slovaciei, Sloveniei ş.a. Această necesitate este determinată atît de premise interne, cît şi externe – suprasolicitarea CtEDO. După numărul de petiţii la 10 000 de locuitori, Republica Moldova în anul 2005 a ocupat primul loc între statele-parte la Convenţia Europeană. Actualitatea studiului este justificată şi de neadoptarea în 2005 de către Parlamentul Moldovei a amendamentelor la Constituţie în acest sens.

Operîndu-se cu diverse metode ştiinţifice de cercetare, conştientizîndu-se că transformările de o asemenea amploare într-o ramură atît de importantă presupun o analiză ştiinţifică a problemei şi soluţii concrete, în lucrare au fost prezentate propuneri şi recomandări pentru revizuirea Constituţiei şi a cadrului legal în sensul accesibilităţii jurisdicţiei constituţionale pentru persoane. Lucrarea, comportînd caracter aplicativ, va completa spaţiul neexplorat în acest domeniu şi va fi utilă în procesul de legiferare a noilor prevederi, considerate în lucrare inevitabile, avînd în vedere noile exigenţe ale timpului şi aspiraţia de integrare europeană a Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Protecţia drepturilor fundamentale în Moldova în aspect teoretic şi evolutiv
 1. Reflecţii teoretice privind drepturile omului şi legitimitatea supremaţiei drepturilor fundamentale
 2. Consecinţele juridice ale supremaţiei drepturilor fundamentale consacrate în actele constituţionale
 3. Drepturile omului în cadrul cutumei şi al actelor autohtone pînă la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova
 4. Cadrul constituţional şi instituţional actual de protecţie a drepturilor fundamentale în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Bazele teoretico-ştiinţifice ale exercitării justiţiei constituţionale în vederea protecţiei drepturilor fundamentale
 1. Evoluţia instituţiei controlului constituţionalităţii legilor ca mecanism de protecţie a drepturilor fundamentale
 2. Instituţia controlului constituţionalităţii legilor, garanţie a exercitării drepturilor fundamentale pînă la fondarea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
 3. Formele de control al constituţionalităţii legilor pentru protecţia drepturilor fundamentale într-un stat de drept
 4. Plîngerea constituţională ca mijloc de acces direct al persoanei la justiţia constituţională pentru protecţia drepturilor fundamentale.

CAPITOLUL III. Justiţia constituţională, garanţie a realizării drepturilor fundamentale în sistemul naţional de drept al Republicii Moldova
 1. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – garant al exercitării drepturilor fundamentale
 2. Accesul cetăţenilor la Curtea Constituţională prin intermediul subiecţilor abilitaţi cu dreptul de sesizare
 3. Accesul persoanelor la Curtea Constituţională prin ridicarea excepţiilor de neconstituţionalitate.
 4. Premisele instituirii procedurii plîngerii constituţionale în Republica Moldova
 5. Unele consideraţii privind aspectul procedural al instituirii plîngerii constituţionale în Republica Moldova
 6. Sinteza rezultatelor obţinute