Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul dreptului internaţional în realizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice


Autor: Mânzală Traian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Oleg Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 341.1/.8:343.97(043.2)

Adobe PDF document 1.03 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

securitate economică, cooperare internaţională, criminalitate, infracţiuni economice, asistenţă juridică în materie penală, spălare de bani, corupţie, GRECO, MOLICO, Interpol

Adnotare

Această lucrare sub formă de investigaţie ştiinţifică pune în discuţie una dintre cele mai delicate şi sensibile probleme cu care se confruntă societatea – problema prevenirii şi eradicării criminalităţii economice internaţionale prin intermediul formelor de cooperare internaţională, oferite şi reglementate de dreptul internaţional actual.

Făcând referire la gradul de cercetare a mai multor aspecte legate de problema criminalităţii internaţionale, putem adnota că asigurarea şi prezervarea unei securităţi economice stabile constituie obiectivul primordial al statelor, realizarea căruia este posibil doar prin intermediul unei colaborări eficiente contra criminalităţii economice.

Analizând problematica pusă în discuţie, scopul prezentei lucrări a constat în: cercetarea mecanismelor de acţiune de care dispune dreptul internaţional de promovare a cooperării internaţionale şi previnire a infracţiunilor economice.

Un accent pronunţat s-a pus pe analiza cadrului normativ şi instituţional al mecanismului internaţional şi european de prevenire şi combatere a criminalităţii economice. În mod special s-a efectuat un studiu complex asupra rolului O.N.U. şi a Consiliului Europei, inclusiv a structurilor lor în lupta contra criminalităţii internaţionale.

Prezenta lucrare poate fi considerată utilă pentru un cerc larg de utilizatori, care sunt preocupaţi de elevarea culturii juridice.

Cuprins


CAPITOLUL I Securitatea economică a statelor şi principiul cooperării
  • 1 Conceptul de securitate economică
  • 2 Necesitatea combaterii fenomenului criminalităţii economice în dreptul internaţional
  • 3 Obligaţia de cooperare a statelor în lupta contra criminalităţii economice

CAPITOLUL II Forme şi tendinţe actuale de cooperare a statelor în lupta contra criminalităţii economice
  • 1 Eficacitatea cooperării universale a statelor în lupta contra criminalităţii economice
  • 2 Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite în lupta contra criminalităţii economice
  • 3 Impactul cooperării europene a statelor în lupta contra criminalităţii economice

CAPITOLUL III Participarea Republicii Moldova şi a României la cooperarea internaţională în lupta contra criminalităţii economice
  • 1 Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice
  • 2 Gradul de participare a Republicii Moldova în cadrul cooperării instituţionalizate
  • 3 Participarea României la realizarea cooperării în lupta contra criminalităţii economice