Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asistenţa socială – instituţie distinctă a dreptului protecţiei sociale (aspect instituţional-administrativ)


Autor: Proca Ludmila
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Nicolae Romandaş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Aurelia Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 349.3..364

Adobe PDF document 1.30 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

protecţie socială, securitate socială, asistenţă socială, asigurare socială, persoane socialmente vulnerabile, persoane dezavantajate social, persoane în dificultate, persoană aflată în situaţie de risc social, ajutor social, prestaţii de asistenţă socială, prestaţii băneşti (directe), prestaţii în natură (indirecte), indemnizaţie, alocaţie socială, compensaţie, ajutoare materiale, articole de proteze şi ortopedie, taloane CSI, ajutoare umanitare, serviciu social, servicii de asistenţă socială, deservire socială, serviciul social la domiciliu, cantine de ajutor social, servicii comunitare, centre sociale de zi

Adnotare

Teza constituie un studiu ştiinţific cu caracter juridic al asistenţei sociale ca instituţie a dreptului protecţiei sociale în aspect instituţional-administrativ.

În lucrare este stabilit rolul şi locul asistenţei sociale în cadrul dreptului protecţiei sociale ca instituţie distinctă, sînt studiate conceptul, trăsăturile şi principiile asistenţei sociale, este evidenţiată asistenţa socială în unele reglementări internaţionale, sînt definite şi clasificate prestaţiile de protecţie socială.

Asistenţa socială este cercetată şi ca sistem instituţional-administrativ propriu-zis, care reprezintă un set de instituţii, ce contribuie nemijlocit la organizarea şi funcţionarea sistemului de asistenţă socială. În special, este definit cadrul instituţional-administrativ al asistenţei sociale, sînt efectuate cercetări privind organizarea asistenţei sociale la nivel central şi local.

Asistenţa socială, fiind abordată ca activitate practică (administrare publică), au fost cercetate aspecte teoretico-practice privind conţinutul ei: prestaţiile băneşti, prestaţiile în natură, serviciile sociale, reglementarea lor juridică.

Au fost studiate noţiunile de servicii sociale şi servicii de asistenţă socială, s-a efectuat evidenţierea distincţiilor dintre acestea şi deservirea socială, a fost analizat actualul ,, Pachet de bază de stat” al serviciilor sociale, s-au definit serviciile sociale comunitare şi s-a apreciat rolul organizaţiilor neguvernamentale în furnizarea de servicii sociale.

Actualitatea studiului ştiinţific realizat constă în evidenţierea importanţei asistenţei sociale în calitate de instituţie juridică a dreptului protecţiei sociale în realizarea măsurilor, activităţilor practice de asistenţă socială

Cuprins


CAPITOLUL I. Rolul şi locul asistenţei sociale în cadrul dreptului protecţiei sociale
 • 1. Noţiuni introductive privind dreptul protecţiei sociale
 • 2. Conceptul, trăsăturile şi principiile asistenţei sociale
 • 3. Natura juridică a prestaţiilor de protecţie socială, clasificarea lor
 • 4. Asistenţa socială în unele reglementări internaţionale

CAPITOLUL II. Organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional de asistenţă socială
 • 1. Scurt istoric al evoluţiei asistenţei sociale
 • 2. Cadrul instituţional-administrativ al asistenţei sociale
 • 3. Organizarea asistenţei sociale la nivel central
 • 4. Organizarea asistenţei sociale la nivel local

CAPITOLUL III. Reglementări juridice privind conţinutul asistenţei sociale ca sistem instituţional-administrativ
 • 1. Ajutorul social –obiectiv al politicii sociale a statului
 • 2. Reglementarea juridică a tipurilor prestaţiilor de asistenţă socială
  • 2.1. Prestaţii băneşti
  • 2.2. Prestaţii în natură
 • 3. Noţiunea şi clasificarea serviciilor sociale şi serviciilor de asistenţă socială

CAPITOLUL IV. Aspecte teoretico-practice privind deservirea socială la nivel local
 • 1. Conceptul deservirii sociale, tipurile ei
 • 2. Actualul ,,Pachet de bază de stat” al serviciilor sociale
 • 3. Organizaţiile neguvernamentale- furnizoare de servicii sociale
 • 4. Servicii sociale comunitare.