Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Racu Aurelia, doctor habilitat, profesor universitarRacu Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1454
Specialităţi abilitate: 13.00.03 - Pedagogie specială

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israel 13.00.03 UST membru CSS
conducător
Zubenschi Ecaterina
05.04.2019
D Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedice 13.00.01 UST preşedinte CSS
conducător
Botnari Valentina
16.04.2019

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Reabilitarea fețelor adolescente cu deficiențe de intelect în sistemul activităților de cultură fizică de adaptare. 13.00.03 UPSC conducător 25.01.2019
D Managementul recuperării copiilor cu deficienţe mintale în instituţia de tip complex educaţional 13.00.01 ISE conducător 11.05.2018
D Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe multiple 13.00.03 UPSC conducător 22.12.2015
D Asistenţa socială – instituţie distinctă a dreptului protecţiei sociale (aspect instituţional-administrativ) 25.00.02 consultant
conducător
Romandaş Nicolae
17.04.2008