Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Racu Aurelia, doctor habilitat, conferenţiar universitarRacu Aurelia, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1454
Specialităţi abilitate: 13.00.03 - Pedagogie specială

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corectăriidisgrafiei la elevii claselor primare 13.00.04 USEFS referent
consultant
Demcenco Petru
conducător
Goncearuc Svetlana
16.01.2015

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Aspecte ale integrării educaţionale şi sociale a elevilor cu deficienţe de auz 13.00.03 UPSC conducător 13.02.2014
D Asistenţa socială – instituţie distinctă a dreptului protecţiei sociale (aspect instituţional-administrativ) 25.00.02 AAP consultant
conducător
Romandaş Nicolae
17.04.2008