Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Racu Aurelia, doctor habilitat, conferenţiar universitarRacu Aurelia, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1454
Specialităţi abilitate: 13.00.03 - Pedagogie specială

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe multiple 13.00.03 UPSC conducător 24.09.2015
D Particularităţile psihologice ale copiilor cu dizabilități mintale ușoare din perspectiva diverselor modele de educație 19.00.10 UPSC membru CSS
conducător
Bucun Nicolae
30.10.2015
D Rolul autoeducației în pregătirea specialistului de educație fizică și sport 13.00.04 USEFS membru CSS
conducător
Budevici Anatolie
17.12.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Asistenţa socială – instituţie distinctă a dreptului protecţiei sociale (aspect instituţional-administrativ) 25.00.02 consultant
conducător
Romandaş Nicolae
17.04.2008