Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Relaţiile economice dintre ţările triadei: probleme şi perspective


Autor: Sava Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 ianuarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

relaţii economice internaţionale, relaţii economice externe, comerţ internaţional, priorităţi economice, vectorul priorităţilor, relaţii bi- şi trilaterale, triadă, cei trei poli economici

Adnotare

În condiţiile aprofundării relaţiilor de piaţă în R.Moldova se caută continuu şi se utilizează cele mai raţionale, eficiente forme şi metode de organizare a relaţiilor economice externe, de participare în diviziunea internaţională a muncii, găsirea unei „nişe” pe piaţa mondială, aprofundarea relaţiilor economice internaţionale cu ţările lumii, inclusiv cu cei trei poli economici. Scopul şi obiectivele tezei constă în elaborarea unei metode moderne de estimare a relaţiilor economice internaţionale, calcularea principiilor de orientare în spaţiul economic internaţional, estimarea relaţiilor economice dintre cei trei poli economici, care corespunde condiţiilor actuale de piaţă în cadrul căruia aceste ţări funcţionează, găsirii unor priorităţi strategice pentru economia şi politica economică externă a R.Moldova.

In baza analizei impactului procesului de interacţiune economică dintre ţările industrial dezvoltare, cu precădere dintre cei trei poli economici - „triadei”, asupra creşterii economice, s-au elaborat recomandări concrete în vederea formării politicii economice de lansare şi interacţiune în economia mondială şi naţională. Prin estimarea şi evaluarea mecanismelor de interacţiune a diferitor forme de şi orientare economică (SUA, Japonia, UE), s-a demonstrat oportunitatea cercetării interacţiunii economice şi importanţa acesteia pentru creşterea economică naţională.

In lucrare au fost examinate evoluţia, formele, modalităţile de integrare a ţărilor triadei în spaţiul economic mondial, avantajele şi dezavantajele, precum şi posibilităţile de aplicare a practicii de interacţiune a acestora în economia naţională sub aspectul formării unei strategii economice externe. A fost studiat şi elaborat modelul interacţinii grupelor de ţări industriale. S-au evidenţiat particularităţile metodice ce determină conţinutul şi structura relaţiilor economice internaţionale, precum şi specificul realizării principiilor generale şi relevarea criteriilor de bază privind alegerea metodelor de estimare a politicilor economice dintre cei trei poli economici mondiali, formularea recomandărilor privind cerinţele unice de formare a legităţilor economice, ţinând cont de particularităţile dezvoltării relaţiilor trilaterale, determinarea principiilor puse la baza stabilirii vectorului priorităţilor economice externe, selectarea celei mai raţionale baze de repartizare a priorităţilor economice şi a metodicii de creare a unui sistem flexibil de orientare în spaţiul economic mondial, elaborarea propunerilor vizând rapoartele interne şi externe ale polilor economici mondiali. A fost evaluată dinamica dezvoltării activităţii economice externe a sectorului real. Sunt elucidate cauzele ce împiedică dezvoltarea prosperă a relaţiilor economice dintre cei trei poli concurenţi, inclusiv sistemul complex de competiţie şi colaborare.

In conformitate cu scopurile stabilite, în teză au fost examinate mecanismele economice ale celor trei lideri, etapele elaborărilor economice strategice, aspecte metodologice privind problemele creşterii economice, modalităţi de soluţionare a problemelor economice globale, implementării strategiei economice externe, fiind argumentat impactul acestei strategii asupra creşterii economice în Republica Moldova şi alte ţări. In acelaşi timp, s-a evaluat efectul economic, condiţionat de factorul integrării şi globalizării economice, evoluţia indicatorilor macroeconomici în relaţiile economice internaţionale ale R.Moldova.

Concluzile şi recomandările ce rezultă din cercetarea respectivă pot fi utilizate de către ministerele de resort ale Republicii Moldova în cazul elaborării strategiilor referitoare la intensificarea procesului investiţional, de integrare şi colaborare economică, bazate pe suportul creşterii economice. Concomitent, materialele tezei pot fi destinate personalului managerial din instituţii economice şi politice în vederea direcţionării optimale a vectorului politicii economice externe, eficientizării securităţii economice şi a managementului de ţară.

Cuprins


CAPITOLUL I. Evoluţia economică a celor trei poli
 • 1.1. Rolul comerţului mondial în dezvoltarea celor trei poli
 • 1.2. Economia SUA – un nou tip de model economic
 • 1.3. Eforturilde de unificare economică a Europei
 • 1.4. Instituţionalizarea polilor economici
 • 1.5. Economia Japoniei

CAPITOLUL II. Probleme privind creşterea economică a Republicii Moldova în contextul fluxurilor comerciale a celor trei poli
 • 2.1. Probleme privind creşterea economică: aspecte metodologice
 • 2.2. Modalităţi de soluţionare a problemelor economice globale
 • 2.3. Eficientizarea funcţionării economiei Republicii Moldova în contextul globalizării
 • 2.4. Evoluţia taxei procentuale: aspect metodologic
 • 2.5. Fluxurile de schimburi comerciale pe plan mondial

CAPITOLUL III. Modalităţile de cooperare a Republicii Moldova cu centrele de putere economică
 • 3.1. Particularităţile dezvoltării economice a Republicii Moldova
 • 3.2. Cooperarea economică internaţională a Republicii Moldova
 • 3.3. Evoluţia indicatorilor macroeconomici în relaţiile economice internaţionale ale Republicii Moldova