Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bazele ştiinţifico-teoretice ale motivaţiei studierii cursului gimnazial de matematică (în baza elementelor de algebră)


Autor: Cioban-Pileţcaia Antonina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 ianuarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:51 (043.3)

Adobe PDF document 1.57 Mb / în rusă
200 pagini


Cuvinte Cheie

matematică, algebră, motiv, motivaţie, sistemului motivaţională, proces educativ, teoria sistemelor, motiv cognitiv, condiţii psihologo-pedagogice

Adnotare

Cercetarea prezentată în teză este dedicată problemei sporirii motivaţie de învăţare a matematicii în ciclul gimnazial. În lucrare este dezvăluit aspectul multilateral şi complex al probleme motivaţiei, sunt studiate interconexiunile dintre motivaţie şi trebuinţe, relaţiile dintre trebuinţe, procesul de dezvoltare a trebuinţelor, sunt expuse componentele, care permit formarea struetarii motivului, şi componentele motivaţiei în mediul şcolar.

Bazele cercetării sunt formate de corelaţiile sistemului de motivaţie şi gradul de justificare a metodologiei de aplicare a sistemului. În particular, un rol important îl joacă determinarea momentelor principale de utilizare ale sistemului de motivaţie la învăţarea matematicii, gradul de adoptare a metodologiei elaborate la curriculum, posibilităţile de aplicare a sistemului în procesul de predare-învăţare a matematicii. În procesul de pregătire şi realizare al experimentului au fost relevate particularităţile dezvoltării motivaţiei de învăţare a matematicii, care sînt argumentate din punct de vedere psihologo-pedagogic.

Sistemului motivaţională elaborată efectiv influenţează condiţiile de dezvoltare a motivaţiei de învăţare a matematicii şi include în sine schema de învăţare, alternative de organizare ale lecţiilor şi a lucrului individul al elevilor.

Prelucrarea statistică a rezultatelor experimentului au confirmat eficacitatea sistemului elaborate.

Rezultatele lucrării pot fi aplicate în procesul de predare-învăţare al matematicii şi în pregătirea cadrelor didactice.

Cuprins