Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Convenţiile internaţionale ce reglementează dreptul de autor şi drepturile conexe şi implementarea acestora în sistemul naţional de drept


Autor: Ţîganaş Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 341.24 (043.2) Ţ 59

Adobe PDF document 1.20 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

armonizarea legislaţiei, autor, clauze internaţionale, cooperare internaţională, Convenţia de la Berna cu privire la protecţia operelor literare şi artistice, convenţii bilaterale, Directive Europene, dreptul de autor, încheierea tratatelor, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, organizaţie internaţională, piraterie, proprietate intelectuală, protecţie internaţională, sistemul naţional de drept, tratate internaţionale

Adnotare

Această activitate ştiinţifică analizează relaţiile internaţionale a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, punând accentul pe problemele actuale şi încercând să dezvolte ideile care ar contribui la intensificarea cooperării dintre subiecţii dreptului internaţional.

Dificultăţile existente în asigurarea protecţiei dreptului de autor a condus la aceea că, tot mai insistent a fost şi este discutată ideea necesităţii încheierii la nivel internaţional a unor acorduri multilaterale şi universale în domeniul dreptului de autor, care să dea posibilitatea de a înlătura diferenţele şi contradicţiile dintre legislaţiile naţionale, să asigure cel puţin nivelul minim de protecţie a dreptului de autor şi totodată de a crea condiţii pentru distribuirea operelor în toate statele participante la astfel de convenţii.

Deşi mai multe organizaţii internaţionale au declarat de repetate ori că Republica Moldova şi-a creat un sistem naţional propriu şi eficient în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe, servind un bun exemplu pentru statele Europei de Sud-Est, totuşi dezvoltarea alertă a societăţii internaţionale oferă Republicii Moldova noi tărâmuri pentru activitate şi pentru cercetare a normelor internaţionale aplicabile sistemului de drept al ţării noastre.

Lucrarea posedă o construcţie conceptuală de studiu monografic, înglobând şi îmbinând aspecte teoretice şi practice ale sistemului de protecţie internaţională a dreptului de autor.

Concluziile şi recomandările propuse pot fi utilizate în procesul de interpretare, completare şi creare a noilor norme juridice în domeniul convenţiilor internaţionale ce reglementează dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi sunt destinate lărgirii şi aprofundării cercetărilor ştiinţifice din această sferă.

Considerăm că studiul efectuat va permite să creăm un model optim pentru apropierea, armonizarea şi ralierea legislaţiei Republicii Moldova la standardele convenţiilor internaţionale.

Materialul expus în lucrare poate fi util şi unui vast cerc de cititori, care sunt interesaţi în cultivarea propriei culturi juridice.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiuni introductive. istoricul apariţiei şi regimul juridic al dreptului de autor şi al drepturilor conexe
 • 1 Definiţia şi natura juridică a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • 2 Dreptul de autor şi drepturile conexe din retrospectivă istorică.
 • 3 Cooperarea internaţională în domeniul protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe

CAPITOLUL II. Sistemul instituţional internaţional de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • 1 Locul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în sistemul instituţional internaţional de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • 2 Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ - unul dintre actele principale pentru aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului
 • 3 Rolul altor organizaţii internaţionale în protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe
 • 4 Lupta statelor şi a altor subiecţi ai dreptului internaţional contra fenomenului pirateriei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe

CAPITOLUL III. Implementarea normelor internaţionale în sistemul de drept al republicii moldova
 • 1 Influenţa convenţiilor internaţionale privind dreptul de autor şi drepturile conexe asupra principalelor sisteme de drept
 • 2 Protecţia autorilor din Republica Moldova peste hotare
 • 3 Protecţia autorilor străini în Republica Moldova
 • 4 Implementarea normelor internaţionale în legislaţia Republicii Moldova cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe