Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Condiţii metodologice ale evaluării competenţelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative (în cadrul predării-învăţării limbii franceze în clasele primare)


Autor: Carolina Rotaru
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Nina Crivceanschi
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:811.133.1(043.3)

Adobe PDF document 1.40 Mb / în română
144 pagini


Cuvinte Cheie

evaluare, evaluare formativă, test formativ, competenţe comunicative, măsurare, notare, luare de decizii, realizarea conexiunii inverse, metodologia evaluării, factorii psiholingvistici, audierea, citirea, vorbirea, scrierea, formele şi metodele de evaluare, evaluarea sumativă, evaluarea punctuală, evaluarea interactivă, evaluarea retroactivă

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere docimologice ale evaluării rezultatelor şcolare
 • 1.1. Docimologie: determinări conceptuale şi metodologice.
 • 1.2. Testul formativ – instrument şi metodă de evaluare a rezultatelor şcolare.

CAPITOLUL II. Repere psiholingvistice ale evaluării competenţelor comunicative la elevi în procesul predării-învăţării limbii franceze
 • 2.1. Activitatea de vorbire ca obiect al evaluării în procesul predării-învăţării limbii franceze
 • 2.2. Tipurile de activităţi de vorbire ca obiect al evaluării în procesul de predare-învăţare a limbii franceze.
 • 2.2.1. Audierea – recepţia şi înţelegerea mesajului verbal.
 • 2.2.1.1. Factorii ce determină obiectivitatea evaluării audierii limbii străine
 • 2.2.1.2 Sistemul itemilor textuali din cadrul evaluării audierii
 • în clasele primare (planul de referinţă)
 • 2.2.1.3. Niveluri de înţelegere şi mijloacele lor de evaluare.
 • 2.2.2. Citirea – receptarea mesajului scris.
 • 2.2.3. Vorbirea – emiterea mesajului verbal.
 • 2.2.4. Scrierea – exprimarea în scris.
 • 2.3. Particularităţile dezvoltării comunicative a elevilor claselor primare – condiţie a elaborării metodologiei evaluării competenţelor lor comunicative în limba străină.

CAPITOLUL III. Repere metodologice de evaluare a competenţelor comunicative la elevi în cadrul lecţiilor de limba franceză.
 • 3.1. Analiza curriculum-ului, manualelor de limbi străine şi a practicilor de evaluarea a competenţelor comunicative la elevi în cadrul lecţiilor de limba franceză.
 • 3.2. Elaborarea metodologiei de evaluare a competenţelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative în procesul de predare-învăţare a limbii franceze.
 • 3.3. Realizarea experimentului pedagogic privind validarea metodologiei de evaluare a competenţelor comunicative la elevi în cadrul lecţiilor de limba franceză.