Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Partide şi organizaţii politice în Basarabia în perioada revoluţiei din 1905-1907


Autor: Silvia Dulschi
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Ion Varta
doctor
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: DH 15-07.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U.: 94(478)”1905/1907”+ 329 (478) (0919)

Adobe PDF document 0.92 Mb / în română
145 pagini

Cuvinte Cheie

Partid politic, sistem politic, doctrină, ideologie, sistem de partide, program de partid, pluripartitism, partid de opoziţie, bloc de partide, fracţiune de partid, grevă, boicot, mişcare de eliberare, mişcare revoluţionară, mişcare naţională, narodnicism, liberalism, socialism, conservatism, monarhism, anarhism, sionism, anisemitism, marxism, autocraţie

Adnotare

Teza de doctor în ştiinţe istorice „Partide şi organizaţii politice în Basarabia în perioada revoluţiei din 1905-1907 este consacrată cercetării ştiinţifice a unor probleme importante, dar studiate insuficient din istoria vieţii politice a Basarabiei de la începutul sec. al XX-lea. În teză autorul face o tentativă de a reconstitui tabloul vieţii social-politice din ţinut prin prisma genezei, evoluţiei şi activităţii partidelor politice în anii revoluţiei din 1905-1907.

În lucrare sunt abordate chestiuni de ordin metodologic privind noţiunile de „partid politic”, „pluripartitism”, „sistem de partide” şi criterii de clasificare a partidelor; este relevată geneza partidelor politice şi particularităţile ei la nivel imperial şi gubernial; este făcută o trecere succintă în revistă a celor mai influente partide politice din Rusia; sunt analizate aspecte cantitative şi calitative ale organizaţiilor partidelor de scară imperială din Basarabia, fiind estimat impactul lor asupra vieţii social-politice din ţinut; este arătată tactica şi mijloacele de luptă utilizate de către principalele partide politice, precum şi relaţiile dintre acestea.

În teză se face încercarea de a combate unele mituri improvizate de istoriografia sovietică marxistă moldovenească privind rolul exclusiv pe care l-a jucat partidul social-democrat în mişcarea de eliberare, deminuarea rolului partidelor „neproletare” şi naţionale şi blamarea lor.

În baza documentelor de arhivă este pus în circuit un volum important de informaţie сu privire la activitatea organizaţiilor partidelor socialist-revoluţionar, constituţional-democrat, a Uniunii Poporului Rus şi unele personalităţi, care au promovat ideile formaţiunilor pe care le reprezentau, precum Galaţan, Nour, Vântu, Purişkevici, Cruşevan. Un capitol aparte al tezei este consacrat procesului de germinare a ideilor de emancipare naţională şi acţiunilor întreprinse de către fruntaşii societăţii basarabene privind materializarea lor, aceştia fiind B. P. Haşdeu, C. Stere, E. Gavriliţă, I. Pelivan, P. Halippa.

Mesajul cheie al tezei este că evenimentele care s-au produs la începutul sec. al XX-lea în Rusia au fost de o importanţă ce a depăşit limitele geografice şi cronologice ale imperiului, deschizând calea spre democratizarea vieţii social-politice şi realizarea idealurilor pentru mai multe zeci şi sute de milioane de oameni. Pentru Basarabia acesta a fost un început al renaşterii naţionale, al revenirii la valorile autentice naţionale. Rolul şi rostul partidelor politice în procesul de emancipare socială şi naţională a fost unul dintre cele mai importante, ca generatori de idei, ca organizatori în transpunerea acestora în practică.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiuni generale de partid politic, pluripartitism, şi geneza lor în Rusia şi Basarabia la sf. sec. al XIX-lea-înc. sec. al XX-lea.
 • 1.1. Noţiuni generale de partid politic, pluripartitism şi clasificarea partidelor
 • 1.2. Geneza partidelor politice în Rusia la sf. sec. al XIX-lea- înc. sec. al XX-lea.
 • 1.3. Geneza şi particularităţile pluripartitismului basarabean

CAPITOLUL II. Partide şi organizaţii politice de orientare socialistă în Basarabia la începutul sec. al XX-lea.
 • 2.1. Partidul Muncitoresc Social Democrat Rus.
 • 2.2. Partidul Socialist-Revoluţionar. Revendicări în problema agrară.
 • 2.3. Eserii - maximalişti.
 • 2.4. Anarhiştii - comunişti.

CAPITOLUL III. Partide şi organizaţii politice de orientare liberală în Basarabia la începutul sec. al XX-lea.
 • 3.1. Partidele Progresist şi Constituţional-Democrat: program şi activitate.
 • 3.2. Partidul Uniunea 17 octombrie: platforma politică şi activitatea practică.

CAPITOLUL IV. Partide şi organizaţii politice conservative în Basarabia la începutul sec. al XX-lea.
 • 4.1. Partidul Centru
 • 4.2.„Sutele negre” şi Uniunea Arhanghelului Mihail.

CAPITOLUL V. Tentative de constituire a organizaţiilor şi partidelor politice de orientare naţională în Basarabia la sf. sec. al XIX-lea -înc. sec. al XX-lea.
 • 5.1. Mişcarea naţională în Basarabia la sf. sec.al XIX-lea -înc sec. al XX-lea.
 • 5.2. Tentative de constituire a partidelor naţionale autohtone.
 • 5.3. Partide naţionale ale etniilor alogene.