Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Despre quasigrupuri liniare şi inverse şi aplicarea lor în teoria codurilor


Autor: Şcerbacov Victor
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
Anul:2008
Instituţia: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
CSS: DH 01-01.01.06-27.03.08
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

quasigrup, quasigrup n-ar, quasigrup liniar, quasigrup invers, quasigrup medial, patrat Latin, cod, automorfism, ortogonalitate

Adnotare

În lucrare au fost cercetate quasigrupurile n-are şi binare şi unele aplicaţtii ale lor în teoria codurilor.

Au fost obţtinute următoarele rezultate:

Teza este scrisă în limba engleză.