Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor supuşi probaţiunii: probleme criminologice şi de drept execuţional penal


Autor: Alexandru Spoială
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Vasile Florea
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 343.575

Adobe PDF document 1.48 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

Politică penală, pedeapsă penală, alternativă privării de libertate, sancţiune comunitară, probaţiune, reintegrare socială, consiliere, supraveghere, liberare de răspundere penală, liberare condiţionată de pedeapsă înainte de termen, liberarea de pedeapsă a minorilor, amînarea executării pedepsei, condamnare condiţionată, condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, măsuri de constrîngere cu caracter educativ, măsuri de constrîngere cu caracter medical aplicată alcoolicilor şi narcomanilor, obligaţie în cadrul probaţiunii, monitoringul electronic, serviciu de probaţiune, implicarea comunităţii, prevenirea recidivei prin aplicarea probaţiunii

Adnotare

Prezenta teză de doctorat constă din descrierea şi comentarea principalelor materiale publicate la această temă în literatura de specialitate, precum şi este consacrată caraterizării juridice şi criminologice a destinaşiei şi realizării probaţiunii.

Teza de doctorat se întemeiază pe o sumă destul de vastă de surse literare şi date din practica judiciară, graţie cărui fapt s-a reuşit angrenarea teoriei cu activitatea de aplicare a legilor. De rând cu legislaţia naţională autorul a cercetat şi instituţiile juridico-penale ale altor state, lucru care mărturiseşte o atitudine complexă a problemelor probaţiunii.

Teza de doctorat cercetează întrega complexitate a termeiurilor teoretice, metodologice şi juridice ale probaţiunii. În particular, ea conţine noţiunea probaţiunii; analizează şi precizează elementele componente ale probaţiunii; examinează locul şi interacţiunea probaţiunii cu alte sancţiuni penale şi cu capacitatea de prevenţie a recidivismului; clasifică şi analizează principalele modele ale acestei sancţiuni; analizează principalele acte internaţionale consacrate acestei probleme.

Teza de doctorat scoate la iveală natura, esenţa şi evoluţia unor asemenea insturute importante, cum sunt atragerea opiniei publice la procesul realizării probaţiunii, instrumentele pronosticării recidivismului, rolul probaţiunii în opera de prevenire a recidivismului.

În procesul soluţionării problemelor de ordin ştiinţifico-practic au fost unilizate datele oficiale ale statisticii penale şi s-a realizat prelucrarea generalizată a acestor date, abordare care a permis scoaterea la iveală a unei serii de particularităţi şi neajunsuri ale procesului aplicării probaţiunii în Republica Moldova.

Tezele ştiinţifice elaborate în prezenta lucrare pot fi aplicate în procesul nostru lagislativ, dar teza de doctorat poate servi şi drept manual în procesul de instruire al instituţiilor de învăţământ juridic superior referitor la problimele probaţiunii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Conceptul şi natura juridică a probaţiunii
  1. Noţiunea instituţiei de probaţiune
  2. Conceptul şi natura juridică a probaţiunii în legislaţiile altor state
  3. Evoluţia şi caracteristica modelelor de probaţiune

CAPITOLUL II. Reglementarea juridică a probaţiunii
  1. Reglementarea juridică a probaţiunii în plan internaţional
  2. Reglementarea juridică a probaţiunii în legislaţia Republicii Moldova
  3. Reglementarea juridică a executării probaţiunii: aspecte de drept execuţional pena

CAPITOLUL III. Reintegrarea socială a infractorilor supuşi probaţiunii
  1. Aportul comunităţii la reintegrarea socială a infractorilor supuşi probaţiunii
  2. Principalele instrumente de prognozare a recidivei folosite în cadrul probaţiunii
  3. Rolul probaţiunii în prevenirea criminalităţii şi recidivei