Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Aspectele juridico-penale ale eutanasiei


Autor: Mihaela Vidaicu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

eutanasia, eutanasie activă, eutanasie pasuvă, suicid asisitat, boală incurabilă, suferinţe fizice şi psihice insuportabile, omor la dorinţa victimei, consimţământul victimei.

Adnotare

Teza de faţă reprezintă un studiu comparativ privind problema eutanasiei în dreptul penal contemporan, în care se face o analiză a condiţiilor obligatorii pentru existenţa unei asemenea fapte, precum şi se determină importanţa cercetării unui asemenea subiect, în condiţiile reliefării tendinţelor de dezincriminare a eutanasiei. Pentru realizarea acestui scop au fost analizate atât opiniile expuse în doctrina autohtonă, cât şi în cea străină, de asemenea s-a atras atenţia şi asupra modului de soluţionarea unor conflicte similare în legislaţia şi jurisprudenţa diferitelor state. Datorită faptului că subiectul eutanasiei este unul destul de controversat şi complex, prezenta cercetare face referire la caracterul multidimensional şi specific al infracţiunii de eutanasie, în acelaşi rând la caracteristicile distinctive ale acesteia.

În urma analizei efectuate s-au stabilit şi identificat elementele obiective şi subiective ale infracţiunii de eutanasie şi s-au accentuat asemănările şi deosebirile dintre eutanasie şi alte fapte similare.

În Capitolul I al lucrării sunt expuse condiţiile de apariţie şi dezvoltarea istorică a conceptului de eutanasie, fiind efectuat un studiu amplu al definirii conceptului de eutanasie, determinându-se trăsăturile acestuia. În acelaşi timp, au fost specificate criteriile de clasificare şi s-a dat o apreciere juridică a formelor eutanasiei, precum şi s-a explicat oportunitatea sau inoportunitatea unei asemenea clasificări.

Datorită faptului că eutanasia este incriminată de Codul penal al Republicii Moldova, în art.148, fiind considerată o infracţiune contra vieţii, Capitolul II cuprinde o analiză juridico-penală a acestei infracţiuni, cu referire la determinarea obiectului juridic, la particularităţile laturii obiective, la necesitatea recunoaşterii motivului şi scopului infracţiunii date în calitate de semne obligatorii ale laturii subiective, precum şi la stabilirea elementelor definitorii în raport cu alte fapte similare.

Capitolul III reprezintă o cercetare comparativă a răspunderii pentru eutanasie în legislaţia diferitelor state, precum şi o analiză a argumentelor pro şi contra legalizării acesteia. Datorită specificului acestei infracţiuni, au fost analizate prevederile legislaţiei penale referitoare la statutul acordat eutanasiei, în contextul recunoaşterii gradului prejudiciabil al unei asemenea fapte, urmărindu-se şi determinarea atitudinii faţă de un asemenea fenomen din partea comunităţii mondiale.

În fine, teza reprezintă o sinteză a reflecţiilor autorului asupra subiectului abordat, a concluziilor şi recomandărilor formulate de el, acestea demonstrând elocvent atitudinea lui faţă de necesitatea şi importanţa unui asemenea studiu în domeniul dreptului penal.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale
  1. Apariţia şi evoluţia istorico-juridică a conceptului de eutanasie
  2. Definirea conceptului de eutanasie
  3. Eutanasia şi dreptul la viaţă: compatibilităţi şi controverse

CAPITOLUL II. Analiza juridico-penală a infracţiunii de eutanasie în legislaţia penală a Republicii Moldova
  1. Obiectul infracţiunii de eutanasie.
  2. Caracterizarea generală a laturii obiective a infracţiunii de eutanasie.
  3. Particularităţile laturii subiective a infracţiunii de eutanasie
  4. Subiectul infracţiunii de eutanasie
  5. Delimitarea eutanasiei de alte fapte similare

CAPITOLUL III. Studiul comparat asupra reglementării juridice a răspunderii pentru eutanasie în legislaţiile diferitelor state. Problema legalizării şi dezincriminării eutanasiei în dreptul penal contemporan