Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Problematizarea în procesul de predare a istoriei, în contextul universalizării învăţămîntului


Autor: Ilaşcu Iurie
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Mihai Terinte
dr. hab. ped., prof.univ., Rusia
Consultant ştiinţific: Gheorghe Gonţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:51(043.3)

Adobe PDF document 0.74 Mb / în română
135 pagini


Cuvinte Cheie

Competenţe cognitive, instruire problematizată, limbaj istoric, gîndire critică, gîndire istorică, universalizarea învăţămîntului, exerciţii cu conţinut istoric, set de probleme, demers didactic, aplicaţie, situaţie – problemă, proiectarea seturilor de probleme, tehnologie didactică, strategie didactică.

Cuprins


Capitolul I Conceptul de instruire problematizată în predarea-învăţarea istoriei
  • 1.1 Impactul instruirii problematizate asupra formării personalităţii elevului.
  • 1.2 Finalităţile învăţămîntului istoric realizat în baza problematizării

Capitolul II Problematizarea -strategie didactică de formare a competenţelor cognitive în utilizarea limbajului istoric
  • 2.1 Formarea competenţelor cognitive în baza problematizării
  • 2.2 Tehnologia didactică de implementare a instruirii problematizate la orele de istorie.
  • 2.3 Abordarea sistemică în formarea competenţelor cognitive în baza instruirii problematizate.
  • 2.4 Evaluarea procesului de formare a competenţelor cognitive la orele de istorie

Capitolul III Problematizarea ca factor integrativ al curriculum-ului de istorie în condiţiile universalizării învăţămîntului istoric.
  • 3.1 Implicaţiile strategiei formării sistemului de competenţe cognitive asupra praxiologie şcolare.
  • 3.2 Proiectarea seturilor de probleme şi exerciţii pentru formarea în sistem a competenţelor cognitive.
  • 3.3 Repere praxiologice de evaluare a strategiei problematizării în condiţiile universalizării învăţămîntului istoric