Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mândâcanu Virgil, doctor habilitat, profesor universitarMândâcanu Virgil, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1447
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Fundamente metodice ale utilizării umorului în procesul de pregătire a cadrelor didactice pentru predarea limbii engleze 13.00.02 conducător
consultant
Babâră Eugenia
19.06.2008
D Pregătirea inginerilor din industria confecţiilor textile în baza instruirii inovative 13.00.02 consultant
conducător
Salamatova Svetlana
01.03.2007
D Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de limbă engleză 13.00.02 conducător
consultant
Babâră Eugenia
21.12.2006
D Paradigma psihopedagogică a didacticii disciplinei şcolare 13.00.01 consultant 26.01.2006
DH Fundamente teoretice şi metodologice ale educaţiei pentru familie 13.00.01 consultant 22.09.2005
D Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din perspectiva noilor educaţii 13.00.01 conducător 23.06.2005