Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ghilaş Victor, doctor habilitat, conferenţiar universitarGhilaş Victor, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Abilitare:9 decembrie 2005, nr.204
Specialităţi abilitate: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Particularităţile regiei în teatrele rusе din Republica Moldova la intersecţie de veacuri 17.00.01 AMTAP membru CSS
conducător
Roşca Angelina
21.02.2017
D Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a teatrului popular 13.00.02 USB membru CSS
conducător
Gagim Ion
31.03.2017
D Contribuția tenorului Mihail Muntean la dezvoltarea artei vocale de operă în Republica Moldova 17.00.01 AMTAP preşedinte CSS
conducător
Ţîrcunova Svetlana
conducător
Axionov Vladimir
13.06.2017