Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ghilaş Victor, doctor habilitat, conferenţiar universitarGhilaş Victor, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Abilitare:9 decembrie 2005, nr.204
Specialităţi abilitate: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Specificul naţional bulgăresc în creaţia corală a lui Dobri Hristov 17.00.01 AMTAP preşedinte CSS
conducător
Ciobanu-Suhomlin Irina
15.09.2016
D Orientări stilistice în creaţia lui Vladimir Ciolac inspirată din genurile muzicii catolice 17.00.01 AMTAP preşedinte CSS
conducător
Ciobanu-Suhomlin Irina
31.10.2016
D Creaţia corală bisericească a compozitorului Mihail Berezovschi din perspectiva tradiţiilor muzicale ortodoxe 17.00.01 AMTAP preşedinte CSS
conducător
Ciobanu-Suhomlin Irina
31.10.2016