Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Arion Valentin, doctor habilitat, profesor universitarArion Valentin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:21 iunie 2013, nr.1805
Specialităţi abilitate: 05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Modelarea surselor de energii regenerabile şi determinarea costurilor nivelate şi a tarifelor 05.14.01 UTM conducător 20.11.2014
D Contribuţii la evaluarea rentabilităţii şi fezabilităţii utilizării surselor distribuite de energie pentru condiţiile specifice Republicii Moldova 05.14.02 conducător 20.09.2007