Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Arion Valentin, doctor habilitat, profesor universitarArion Valentin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1420
Specialităţi abilitate: 05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Contribuții la majorarea flexibilității sistemului energetic în vederea integrării surselor de energie regenerabilă 05.14.01 UTM membru CSS 15.03.2022

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova 05.14.01 UTM conducător 26.02.2021
D Eficientizarea energetică a proceselor și instalațiilor de panificație prin integrarea cogenerării 05.14.01 UTM conducător
conducător
Musteaţa Valentin
16.02.2017
D Perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor în Republica Moldova 08.00.05 UTM consultant
conducător
Bugaian Larisa
07.10.2015
D Contribuţii la evaluarea rentabilităţii şi fezabilităţii utilizării surselor distribuite de energie pentru condiţiile specifice Republicii Moldova 05.14.02 conducător 20.09.2007