Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.27.06 – Tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice


Paşaportul specialităţii:

Domeniul în care se conferă gradul ştiinţific:
Tehnica

Formula specialităţii
Tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice este specialitatea in cadrul căreia se elaborează materiale noi, tehnologii de sinteză şi creştere a cristalelor şi straturilor de semiconductori, conductori, dielectrici, superconductori, segnetoelectrici, materiale magnetice şi alte materiale

. Specialitatea include elaborarea bazelor ştiinţifice privind obţinerea materialelor noi, perspective pentru microelectronică, optica nelineară, electronica cuantică, optoelectronică şi altor ramuri industriale, metodelor noi de sinteză şi creştere a cristalelor şi straturilor pentru fabricarea homo-şi hetero-structurilor şi aplicarea lor în producţie.

Obiectele cercetate în cadrul specialităţii 05.27.06 - tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice sunt semiconductorii elementari, compuşii semiconductori, materiale magnetice, superconductoare, dielectrice, segnetoelectrice, etc.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Delimitatea dintre specialităţile 05.27.06 (tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice şi 01.04.10 (fizica şi ingineria semiconductorilor), specialităţile adiacente şi complementare se efectuază în baza orientării şi volumului investigaţiilor.

Rezolvarea problemelor în cercetările ştiinţifice la specialitatea 05.27.06 cere folosirea metodelor şi mijloacelor disciplinelor adiacente, de exemplu “Procedee ale prelucrării mecanice şi fizico-tehnice, maşini, unelte şi scule”, însă la specialitatea 05.27.06 obiectul de studiu este nu atât metodele acestor specialităţi cât rezultatul şi eficienţa folosirii acestor metode la elaborarea tehnologiilor de producere a materialelor şi aparatelor tehnicii electronice. Specialitatea “Procedee ale prelucrării mecanice şi fizico-tehnice, maşini, unelte şi scule” este consacrată prelucrării materialelor conctructive în construirea maşinilor şi nu atinge la direct tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice.

Includerea în componenţa consiliului specializat a specialiştilor de la specialităţi adiacente şi complementare este necesară în cazul când lucrările pe problemele tehnologiei semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice au fost efectuate la suprapunere cu specialităţile enumerate.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Leonid Culiuc, d.h.ş.f.-m., profesor universitar, director I.F.A. A.Ş.M.
  2. Emil Rusu, d.h.ş.tehn., cercetător ştiinţific principal al I.F.A. A.Ş.M.
  3. Veaceslav Ursachi, d. ş. f.-m., cercetător ştiinţific principal al I.F.A A.Ş.M.

Recenzenţii:

  1. Viorel Trofim - d. h. ş.tehn., profesor universitar, U.T.M.
  2. Dormidont Şerban - d. h. ş. f.-m., profesor universitar, USM.