Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şerban Dormidont, doctor habilitatŞerban Dormidont, doctor habilitat


Instituţia:Institutul de Fizică Aplicată al
Abilitare:15 iunie 2007, nr.758
Specialităţi abilitate: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
05.27.06 - Tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tranziţiile de fază şi aspectele de deformare a Si monocristalin în dependenţă de condiţiile de aplicare a sarcinii concentrate la micro şi nanoscară 01.04.07 IFA membru CSS
conducător
Şikimaka Olga
03.09.2021
D Proprietățile optice și fotoelectrice ale nanocompozitelor din sulfură de galiu/seleniură de galiu-oxid propriu 01.04.10 USM preşedinte CSS
consultant
Tighineanu Ion
conducător
Caraman Mihail
21.09.2021

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Elemente fotovoltaice în baza structurilor semiconductoare cu canale inversate 01.04.10 IFA conducător 19.04.2019
D Obţinerea celulelor solare ITO-Si cu suprafeţe majorate şi studiul proprietăţilor acestora 01.04.10 IFA conducător
consultant
Simaşchevici Alexei
31.03.2011