Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.03 – Biologie moleculară


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 27 ianuarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Biologie

Formula specialităţii
Biologia moleculară prezintă domeniul ştiinţei biologice şi se ocupă de cercetarea biomoleculelor din celulele vii, (ADN, proteine) principiile lor de structură, proprietăţile fizico-chimice, mecanismele de sinteză ale lor, replicarea şi transcrierea ADN-lui. Mecanismele de reglare ale acestor procese, structura şi funcţia genei, organizarea moleculară a genomului şi cromatinei. Sinteza proteinei şi mecanismele de reglare la baza cărora stau metodele fizico-chimice.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 03.00.03 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: biochimie, biofizică, genetică, fiziologie a plantelor, fiziologia omului şi animalelor, biotehnologie, botanică, zoologie, precum şi celor complementare: chimie organică, chimie anorganică, chimie analitică. Pentru biologia moleculară sunt importante metodele disciplinelor enumărate în cazuri concrete de cercetare.

Cercetările legate de izolarea şi purificarea proteinelor ADN-lui precum şi analiza proprietăţilor fizico-chimice se referă la specialitatea “Biochimie”.

Problemele ce ţin cont de structura şi stările conformaţionale a proteinelor (nucleotidelor) se referă la ADN.

“Biofizică”. Caracteristica materialului ereditar la nivel molecular se referă la specialitatea “Genetica”.

Cercetările moleculare ce reflectă aspecte aplicative se referă deseori la specialitatea “Biotehnologie”.

Studiul diferitelor procese fiziologice în ontogeneză ce sunt controlate de diferite gene, precum şi examinarea biomoleculelor (proteinei, ADN, ARN la diferite stadii de dezvoltare a organismelor vii se referă la specialităţile “Fiziologia plantelor”sau “Fiziologia omului şi animalelor”. Cercetările genomice legate de biodiversitatea speciilor de plante sau animale se referă la specialităţile”Botanică” sau “Zoologie”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii, biologia moleculară cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorul:
  1. Barbacar Nicolae, col. şt. superior, doctor habilitat în ştiinţe biologice, şeful laboratorului “Organizarea moleculară a genomului şi expresia genelor” al Institutului de Genetică al A.Ş.M.

Recenzentul:

  1. Tumanova Lidia, col. şt. superior, doctor în ştiinţe chimice, şeful laboratorului “Ingineria genetică şi instabilitatea genomului” al Institutului de Genetică al A.Ş.M.