Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


10.02.04 – Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Filologie

Formula specialităţii

Limbile germanice sunt domeniul ştiinţei filologice care se ocupă de cercetarea aspectelor limbilor germanice - istoria limbii, lexicologia, stilistica, semantica şi semasiologia, gramatica, fonologia segmentală, fonologia suprasegmentală, fonologia lexicologică, sociolingvistica, metalingvistica (terminologia), derivatologia, traductologia şi studiile comparative în cadrul limbilor germanice, la baza căruia stau metodele lingvistice de cercetare şi totodată se ocupă şi de elaborarea lor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:

Delimitările de specialităţile adiacente

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 10.02.04 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente:lingvistica generală, lingvistica socială, psiholingvistica, lingvistica comparativ-istorică, tipologică şi comparată, lingvistica structurală, aplicată şi matematică. Pentru limbi germanice este important cunoaşterea şi folosirea metodelor disciplinelor adiacente, fiindcă un studiu ştiinţific adevărat nu poate fi limitat şi izolat complet, după cum unii consideră. Numai folosirea tuturor metodelor filologice, inclusiv şi a disciplinelor adiacente pot ajuta savanţii să capete rezulte mai bune în activitatea lor de cercetare ştiinţifică. Studierea problemelor ce ţin de aspectele lingvistice al limbilor germanice necesită cunoaşterea disciplinelor adiacente pentru a avea succes în cercetarea ştiinţifică. Deosebirile dintre disciplinele adiacente şi cele pur germanice sunt, în mare măsură ca cele dintre aşa aspecte specifice limbilor germanice ca lexicologia, fonologia, stilistica, gramatica, etc. Un savant adevărat trebuie să posede şi să fie încurajat să folosească cunoştinţe profunde nu numai în domeniul filologiei germanice, ci şi în lingvistica generală, lingvistica socială, psiholingvistica, lingvistica comparativ-istorică, tipologică şi comparată, lingvistica structurală, aplicată şi matematică pentru a efectua un studiu ştiinţific adevărat.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Melenciuc Dumitru, doctor în filologie, conferenţiar universitar, şef catedră Filologie Engleză la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine USM
Recenzentuii:
  1. Catedră Filologie Germană la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine USM