Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Melenciuc Dumitru, doctor, conferenţiar universitarMelenciuc Dumitru, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1267
Specialităţi abilitate: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularități structural-semantice ale unităților frazeologice în limba engleză (în baza zoonimelor) 10.02.04 USM conducător 30.07.2021
D Modalităţile lexico-gramaticale de exprimare a categoriei de diateză în limba engleză 10.02.04 conducător 20.12.2007
D Particularităţi lingvistice ale comunicării în Internet 10.02.19 conducător
consultant
Ciobanu Anatol
21.12.2006