Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Babără Nicanor, doctor habilitat, profesor universitarBabără Nicanor, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1263
Specialităţi abilitate: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză (Studiu experimental) 10.02.04 USM conducător 25.08.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţi articulatorii şi parametri acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (interpretare lingvistică a materialelor experimentale) 10.02.19 conducător 20.09.2007