Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Potâng Angela, doctor, conferenţiar universitarPotâng Angela, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:11 februarie 2010, nr.1030
Specialităţi abilitate: 19.00.01 - Psihologie generală

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic 19.00.05 ISE referent
conducător
Bolboceanu Aglaida
01.02.2019
D Interconexiunea în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă școlară mică 13.00.01 UST membru CSS
consultant
Botnari Valentina
05.02.2019
D Particularități psihosociale ale stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar 19.00.05 ISE referent
conducător
Bucun Nicolae
18.02.2019
D Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învatamânt general 19.00.05 ISE membru CSS
conducător
Bucun Nicolae
05.03.2019