Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Fişa statistică a organizaţiei din sfera ştiintei şi inovării


 1. Informaţii generale
  1. Denumirea organizaţiei
  2. Anul fondării
  3. Statutul organizaţiei
  4. Direcţiile ştiinţifice de bază
  5. Structura organizatorică
  6. Prezenţa consiliului ştiinţific

 2. Resurse umane
  1. Total posturi (conform statelor de personal) inclusiv: posturi ocupate
  2. Structura personalului după activitate
   1. Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total inclusiv cercetători ştiinţifici:
    • titulari
    • angajaţi prin cumul
   2. Personal auxiliar, total posturi vacante
   3. Personal de conducere, total posturi vacante
   4. Personal ştiinţifico-didactic, total inclusiv:
    • titular al organizaţiei
    • titular al instituţiilor de învăţămînt superior
  3. Structura personalului după nivelul de pregătire
   1. Cu studii superioare inclusiv:
    • membri şi membri corespondenţi
    • doctori habilitaţi
    • doctori
  4. Personal care studiază
   1. Doctoranzi, total inclusiv:
    1. doctoranzi care studiază în organizaţie dintre care sînt promovaţi, total îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul organizaţiei
    2. doctoranzi care studiază în exterior, total dintre care în străinătate
   2. Competitori, total
   3. Stagii în străinătate (de peste 1 lună), numărul de personal/total (luni)
   4. Susţinerea de teze, total dintre care:
    • doctori habilitaţi
    • doctori
  5. Structura personalului din sfera ştiinţei şi inovării după criteriul vîrstei sub
   • 30 de ani
   • 31-45 de ani
   • 46-60 de ani
   • de la 60 de ani în sus

 3. Resurse financiare
  1. Surse de finanţare, total (mii lei) inclusiv:
   • bugetul de stat
   • proiecte naţionale/granturi
   • proiecte internaţionale/granturi
   • contracte economice
   • prestare a serviciilor ştiinţifice
   • alte surse
  2. Cheltuieli reale, total (mii lei) şi cota lor în finanţarea totală (%) inclusiv:
   • salarizare şi fondul social
   • procurarea de utilaj ştiinţific, pregătirea de cadre ştiinţifice
   • plata serviciilor comunale şi a altor servicii
  3. Volumul cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării inclusiv:
   • faţă de volumul total al cheltuielilor (%)
   • per cercetător ştiinţific

 4. Potenţial logistic
  1. Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m2) inclusiv:
   • proprii
   • primite în folosinţă
   • luate în arendă
  2. Echipament ştiinţific, total (mii lei) per cercetător
  3. Caracteristicile de vîrstă ale echipamentului ştiinţific, total (%) inclusiv:
   • în vîrstă de pînă la 5 ani
   • de 6-10 ani
   • de la 10 ani în sus
  4. Rezultate ale activităţii în sfera ştiinţei şi inovării
   1. Număr de lucrări ştiinţifice publicate/volum (coli editoriale) inclusiv:
    • în reviste recenzate
    • în străinătate
    • media număr lucrări/cercetător
    • media cheltuieli totale/lucrare publicată (mii lei)
   2. Număr de lucrări editate:
    • monografii
    • dicţionare
    • culegeri etc.
   3. Număr de lucrări realizate/nepublicate:
    • monografii
    • dicţionare
    • culegeri etc.
   4. Număr de brevete obţinute
   5. Număr de elaborări ştiinţifice şi tehnologice
   6. Număr de lucrări ştiinţifice ale căror rezultate s-au implementat
   7. Număr de manifestări ştiinţifice internaţionale/naţionale organizate
   8. Număr de participări la manifestări ştiinţifice naţionale
   9. Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte legislative şi de alte acte normative, asupra programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării

 5. Cooperare în cadrul naţional. Forme de colaborare
  1. Activitate didactică universitară, număr de persoane/cursuri de prelegeri susţinute, denumirea instituţiei de învăţămînt
  2. Număr de materiale didactice (manuale) publicate pentru şcoala superioară şi preuniversitară
  3. Număr de lucrări de masterat (licenţă/curs) executate sub îndrumarea cercetătorilor ştiinţifici ai organizaţiei
  4. Realizarea de programe (proiecte, lucrări) în comun cu alte organizaţii (număr de persoane/proiecte şi de lucrări comune)
  5. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării (denumirea lor)
  6. Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de învăţămînt superior/ale instituţiilor de învăţămînt superior şi ale catedrelor în organizaţie
  7. Forme de colaborare cu organele centrale de specialitate

 6. Cooperări internaţionale
  1. Cooperări bilaterale
  2. Cooperări programe europene şi internaţionale
  3. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate (se indică ţara)
  4. Participări la activitatea societăţilor ştiinţifice internaţionale (se indică denumirea)
  5. Număr de membri ai organismelor ştiinţifice internaţionale şi naţionale din afara ţării
  6. Număr de membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din străinătate
  7. Număr de experţi, consultanţi ai organizaţiilor ştiinţifice internaţionale
  8. Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la invitaţie
  9. Număr de participări la manifestări ştiinţifice internaţionale din străinătate/teze publicate
  10. Număr de savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia