Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Organizarea evaluării activităţii din sfera ştiinţei şi inovării


 1. Pentru desfăşurarea procesului de evaluare a activităţii de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (în continuare – Comisia de acreditare):
  1. creează comisii specializate care să activeze conform regulamentului aprobat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în continuare – Consiliu Naţional);
  2. întocmeşte şi aprobă anual, pînă la 1 august, planul de evaluare a activităţii şi de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru următorul an calendaristic;
  3. organizează editarea formularelor certificatului de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (al cărui specimen este expus în anexa nr.1 la prezentul regulament), care dispun de mai multe grade de protecţie.
 2. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării incluse în planul de evaluare şi acreditare prezintă Comisiei de acreditare raport de autoevaluare, iar cu o lună înainte de începerea evaluării, bonul de plată a taxelor pentru serviciile de evaluare şi acreditare.
 3. Evaluarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se efectuează în baza datelor din Fişa statistică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării şi din Lista materialelor solicitate organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării pentru evaluare şi acreditare (expuse în anexele nr.2 şi, respectiv, nr.3 la prezentul regulament).
 4. Organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării trebuie să prezinte Comisiei de acreditare şi alte materiale necesare evaluării: dări de seamă, hărţi tehnologice, procese-verbale şi acte privind recepţionarea lucrărilor finisate, lista brevetelor obţinute şi ale celor implementate, lista lucrărilor efectuate în colaborare cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi cu instituţii de învăţămînt superior din ţară şi străinătate, lista lucrărilor efectuate la comandă (în bază de contract), informaţie despre participarea organizaţiei la diverse tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale, despre aprecierea exponatelor prezentate, alte materiale necesare evaluării.
 5. Conducătorul organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării este responsabil de corectitudinea informaţiilor prezentate.
 6. Membrii Comisiei de acreditare şi ai comisiei specializate sînt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiei la care au avut acces în procesul evaluării şi acreditării.