Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Dispoziţii generale


 1. Prin prezentul regulament se stabileşte procedura de evaluare a activităţii şi de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, inclusiv a subdiviziunilor lor (centre, laboratoare, secţii, sectoare etc.).
 2. Componentele evaluării activităţii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării sînt următoarele:
  1. evaluarea tematicii din sfera ştiinţei şi inovării şi a gradului ei de corespundere tendinţelor de dezvoltare a ştiinţei în domeniile respective, relevarea direcţiilor strategice ale dezvoltării societăţii la etapa actuală;
  2. evaluarea eficienţei activităţii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, a corespunderii rezultatelor obţinute cu obiectivele preconizate;
  3. determinarea nivelului ştiinţific şi tehnico-ştiinţific al cercetărilor şi elaborărilor finisate;
  4. determinarea perspectivelor cercetărilor în curs de executare;
  5. evaluarea cercetărilor, elaborărilor brevetate şi a testărilor experimentale;
  6. determinarea contribuţiei organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării la dezvoltarea ştiinţei şi la asigurarea progresului tehnico-ştiinţific în domeniul respectiv;
  7. evaluarea impactului social şi ecologic al implementării realizărilor ştiinţifice şi tehnologice;
  8. determinarea rezultatelor cooperării ştiinţifice a organizaţiei pe plan naţional şi internaţional (aprecierea relaţiilor de colaborare cu organizaţii de profil din sfera ştiinţei şi inovării, cu instituţii de învăţămînt superior din ţară şi din străinătate);
  9. evaluarea nivelului de dotare al organizaţiei cu utilaj ştiinţific şi a gradului de utilizare a potenţialului ei ştiinţific;
  10. determinarea gradului de asigurare a tematicii de cercetare cu cadre ştiinţifice de înaltă calificare şi evaluarea activităţii de instruire a acestor cadre;
  11. determinarea corectitudinii folosirii mijloacelor financiare bugetare şi mijloacelor materiale distribuite sferei ştiinţei şi inovării;
  12. aprecierea activităţii de obţinere a mijloacelor financiare extrabugetare pentru susţinerea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării.
 3. Scopul evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării rezidă în elaborarea unor măsuri de sporire a eficienţei utilizării potenţialului tehnico-ştiinţific şi uman pentru:
  1. actualizarea tematicii cercetărilor şi orientarea ei spre soluţionarea problemelor vitale ale societăţii;
  2. concentrarea de resurse umane, financiare şi materiale la soluţionarea problemelor ştiinţifice de perspectivă şi la elaborarea unor tehnologii avansate;
  3. sporirea competitivităţii cercetărilor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnologice;
  4. optimizarea structurii organizaţiilor;
  5. susţinerea şi promovarea şcolilor ştiinţifice.