Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Materialelor solicitate organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării pentru evaluare şi acreditare


 1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu
 2. Lista lucrărilor elaborate în perioada luată în studiu
 3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine:
  • monografii
  • dicţionare
  • culegeri
 4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară:
  • monografii
  • dicţionare
  • culegeri
 5. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate
 6. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate
 7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei
 8. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară
 9. Lista capitolelor din monografii apărute în ţară
 10. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri
 11. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate
 12. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral
 13. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară
 14. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral
 15. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)
 16. Lista proiectelor/granturilor obţinute în străinătate
 17. Lista proiectelor/granturilor obţinute în ţară
 18. Lista contractelor extrabugetare
 19. Lista brevetelor obţinute
 20. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării)
 21. Lista participărilor la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate

Notă: În listă se face descrierea bibliografică completă a publicaţiei, conform standardelor în vigoare.