Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Suportul financiar al procesului de evaluare şi acreditare


  1. Organizaţiile de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării suportă din mijloacele proprii cheltuielile pentru serviciile de evaluare şi acreditare. Pentru organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării incluse în planul de evaluare şi acreditare, instanţele ierarhic superioare prevăd în devizele lor mijloace financiare, necesare acestor servicii, din surse bugetare şi extrabugetare.
  2. Mijloacele financiare obţinute din prestarea serviciilor de evaluare şi de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se acumulează pe un cont special al Consiliului Naţional şi se utilizează conform instrucţiunilor cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor finanţate de la bugetul de stat.