Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Hanganu Aurelia, doctor habilitat, conferenţiar universitarHanganu Aurelia, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Modalități de localizare a abrevierilor din limbajul comunitar 10.02.20 USM preşedinte CSS
conducător
Grădinaru Angela
30.06.2022

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Tеrminοlοgiа еcοlοgică în limbа rοmână. Anаliză lеxicаl-funcțiοnаlă 10.02.20 IF conducător
consultant
Manolache Constantin
23.11.2018