Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ghimpu  Lidia, doctor, conferenţiar universitarGhimpu Lidia, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tranziţiile de fază şi aspectele de deformare a Si monocristalin în dependenţă de condiţiile de aplicare a sarcinii concentrate la micro şi nanoscară 01.04.07 IFA referent
conducător
Şikimaka Olga
03.09.2021
D Proprietățile optice și fotoelectrice ale nanocompozitelor din sulfură de galiu/seleniură de galiu-oxid propriu 01.04.10 USM referent
consultant
Tighineanu Ion
conducător
Caraman Mihail
21.09.2021