Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Culiuc Leonid, doctor habilitat, profesor universitarCuliuc Leonid, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Fizică Aplicată
Abilitare:15 iunie 2007, nr.754
Specialităţi abilitate: 01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori 05.27.03 UTM membru CSS
conducător
Lupan Oleg
01.07.2022
D Rolul legăturilor coordinative și al interacțiunilor π-π în edificarea arhitecturii supramoleculare în cristalele compușilor complecși de cupru. Studiul cu raze X 01.04.18 IFA referent
conducător
Kravtov Victor
26.07.2022
D Rețele de nano-membrane și structuri tubulare din GaN și TiO2 pentru aplicații în sisteme memristive și biomedicină 01.04.10 UTM referent
conducător
Tighineanu Ion
18.01.2023

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Optica difractivă pentru holografia optică și digitală 01.04.10 IFA conducător 19.04.2019
D Procese optice in monocristalele de tip spinel ż-ZnAl2S4 dopate cu ioni ai metalelor de tranzişie 01.04.10 IFA conducător 22.12.2011
D Procese de recombinare radiativă în disulfizii metalelor de tranziţie 2H-WS2 şi 2H-MoS2 01.04.10 conducător 27.04.2006