Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Culiuc Leonid, doctor habilitat, profesor universitarCuliuc Leonid, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Abilitare:15 iunie 2007, nr.754
Specialităţi abilitate: 01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul modificărilor structurale și de fază ale oxizilor metalici SnO2 şi In2O3 dopați în formarea proprietăților gazo-sensibile ale senzorilor chemorezistivi 01.04.10 USM membru CSS
conducător
Brînzari Vladimir
21.12.2015
D Procesele de relaxare ale purtătorilor de sarcină de neechilibru în structuri semiconductoare de volum şi cuantificate dimensional 01.04.10 IFA referent
conducător
Moscalenco Sveatoslav
24.12.2015
D Proprietăţile optice şi fotoelectrice ale structurilor nanolamelare din calcogenuri de Cd şi Ga 01.04.10 USM membru CSS
conducător
Evtodiev Igor
17.02.2016

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Procese optice in monocristalele de tip spinel ż-ZnAl2S4 dopate cu ioni ai metalelor de tranzişie 01.04.10 IFA conducător 22.12.2011
D Procese de recombinare radiativă în disulfizii metalelor de tranziţie 2H-WS2 şi 2H-MoS2 01.04.10 conducător 27.04.2006