Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Culiuc Leonid, doctor habilitat, profesor universitarCuliuc Leonid, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Abilitare:18 decembrie 2013, nr.1900
Specialităţi abilitate: 01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Spectre de împrăştierea Raman, proprietăţile electrice şi fotoluminescente a compuşilor semiconductori Cu2Zn(Sn,Ge,Si)(S,Se)4 şi (Fe,Mn)In2S4 01.04.10 IFA referent
conducător
Aruşanov Ernest
16.06.2014
D Procese electronice şi radiative în seleniura de zinc dopat cu elemente chimice de tranziţie şi de pământuri rare 01.04.10 USM preşedinte CSS
conducător
Nedeoglo Dmitrii
22.07.2014

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Caracterizarea semiconductorilor şi dielectricilor necentrosimetrici ZnO, BaSrTiO3, CuIn5Se8, CuGa5Se8, CuGa3Se5, CuInGaSe2 prin metoda generării armonicii a doua optice 01.04.10 IFA conducător 18.12.2013
D Procese optice in monocristalele de tip spinel ż-ZnAl2S4 dopate cu ioni ai metalelor de tranzişie 01.04.10 IFA conducător 22.12.2011
D Procese de recombinare radiativă în disulfizii metalelor de tranziţie 2H-WS2 şi 2H-MoS2 01.04.10 conducător 27.04.2006