Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Culiuc Leonid, doctor habilitat, profesor universitarCuliuc Leonid, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Fizică Aplicată al
Abilitare:15 iunie 2007, nr.754
Specialităţi abilitate: 01.04.18 - Cristalografie şi cristalofizică
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tranziţiile de fază şi aspectele de deformare a Si monocristalin în dependenţă de condiţiile de aplicare a sarcinii concentrate la micro şi nanoscară 01.04.07 IFA membru CSS
conducător
Şikimaka Olga
03.09.2021
D Proprietățile optice și fotoelectrice ale nanocompozitelor din sulfură de galiu/seleniură de galiu-oxid propriu 01.04.10 USM membru CSS
consultant
Tighineanu Ion
conducător
Caraman Mihail
21.09.2021

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Optica difractivă pentru holografia optică și digitală 01.04.10 IFA conducător 19.04.2019
D Procese optice in monocristalele de tip spinel ż-ZnAl2S4 dopate cu ioni ai metalelor de tranzişie 01.04.10 IFA conducător 22.12.2011
D Procese de recombinare radiativă în disulfizii metalelor de tranziţie 2H-WS2 şi 2H-MoS2 01.04.10 conducător 27.04.2006