Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Ştiinţe agricole, 2006

Teze elaborate [6]

Gr Denumire Data aprobării
D Particularităţile biologice şi îmbunătăţirea sortimentului de cireş în Republica Moldova 26.01.2006
06.01.07 - Pomicultură
D Particularităţile genotipice şi productive ale unor hibrizi de găini pentru ouă 27.04.2006
06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
D Perfecţionarea tehnoogiei obţinerii propolisului şi folosirea lui în apiterapie 27.04.2006
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Perspectiva renovării şi ameliorării sortimentului viticol de soiuri de masă cu termeni precoce de maturare în Republica Moldova 29.06.2006
06.01.08 - Viticultură
DH Irigarea şi fertilizarea culturilor agricole în condiţii de subasigurare cu apă 29.06.2006
06.01.01 - Agrotehnică
D Tehnologii avansate de producere a strugurilor prin ecologizarea măsurilor de protecţie contra bolilor viţei de vie 26.10.2006
06.01.08 - Viticultură