Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Istorie, 2008

Teze elaborate [9]

Gr Denumire Data aprobării
D Legislaţia rusă despre justiţia de pace şi afirmarea ei în activitatea judecătoriilor de pace în Basarabia (sfîrşitul anilor 60-ci – anii 70-ci ai secolului al XIX-lea) 24.01.2008
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Căzăcimea ucraineană în istoria politică a Ţării Moldovei (a doua jumătate a sec. al XVI-lea – începutul anilor ’80 ai sec. al XVII-lea) 24.01.2008
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începutul secolului al XX-lea (1900-1918) 28.02.2008
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Evoluţia statalităţii moldoveneşti în epoca contemporană 28.02.2008
25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice
D Evoluţii sociale în satul basarabean după reforma agrară (1868 – 1905) 17.04.2008
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea (Studiu istorico-genealogic) 17.04.2008
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
DH Particularităţile regionale ale culturii spirituale tradiţionale găgăuze 18.09.2008
07.00.01 - Istoria Moldovei (pe perioade)
D Partide şi organizaţii politice în Basarabia în perioada revoluţiei din 1905-1907 19.06.2008
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
DH Geneza si evoluţia cromaticii tradiţionale in spaţiul carpato-danubiano-pontic 23.10.2008
07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică