Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / august /

Cercetarea evoluţiei inflaţiei ca parte componentă a politicii monetare a Republicii Moldova


Autor: Cuhal Radu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Mihai Patraş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 august 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 336.748.12(043.2)

Adobe PDF document 1.02 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

agregate monetare, credit overnight, creştere economică, cumpărări / vânzări de valută, curs valutar, deflatorul PIB, inflaţie, indicele preţurilor de consum, indicele inflaţiei de bază, instrumentele politicii monetare, mecanism de transmisie a politicii monetare, obiectiv final al politicii monetare, obiectiv intermediar al politicii monetare, obiectiv operaţional al politicii monetare, operaţiuni de piaţă deschisă, operaţiuni de sterilizare, operaţiuni Repo, politica monetară, Produs Intern Brut, rata de bază, rata dobânzii, rata rezervelor obligatorii

Adnotare

Scopul şi obiectivele prezentei teze sunt determinate de necesitatea cercetării inflaţiei ca proces macroeconomic cu efectele şi implicaţiile pe care le are asupra economiei şi ca obiectiv fundamental al politicii monetare.

Din aceste considerente, prezenta cercetare îşi propune să analizeze particularităţile evoluţiei procesului inflaţionist în Republica Moldova în perioada de tranziţie, precum şi contribuţia Băncii Naţionale a Moldovei la crearea unor condiţii favorabile asigurării stabilităţii financiare, asigurării şi menţinerii stabilităţii monedei naţionale şi reducerii ratei inflaţiei. De asemenea, cercetarea dată îşi propune identificarea şi evaluarea cadrului de elaborare şi aprobare a politicii monetare şi prezentarea unor recomandări privind eficientizarea tacticii şi strategiei politicii monetare. Astfel, considerăm că aceste aspecte conferă originalitate tezei şi confirmă actualitatea temei de cercetare.

Prezenta cercetare încearcă să se înscrie în eforturile teoretico-metodologice şi practice de a clarifica conţinutul, semnificaţiile şi implicaţiile inflaţiei atât la modul general cât şi în Republica Moldova în mod particular, de a analiza principalele ei manifestări şi implicaţii în viaţa economică şi socială, de a contura unele soluţii şi remedii ale acestui fenomen economic, încercând să ofere unele idei şi sugestii în vederea combaterii procesului inflaţionist pe viitor.

Abordarea problemelor inflaţiei în Republica Moldova în perioada de tranziţie la economia de piaţă are o dublă semnificaţie: prima se referă la înţelegerea faptului că dezvoltarea presupune în mod inevitabil creşterea economică drept suport al transformărilor calitative care trebuie să se producă în întreaga viaţă economică şi socială, în asigurarea bunăstării umane individuale şi sociale; cealaltă are în vedere faptul că inflaţia nu trebuie să pună în pericol macrostabilizarea ca proces esenţial al relansării economice în termeni reali.

În contextul acestor idei în teză sunt formulate o serie de propuneri privind calibrarea strategiei şi tacticii politicii monetare la noul obiectiv fundamental al politicii monetare şi anume stabilitatea preţurilor, precum şi algoritmul construirii şi alegerii indicilor inflaţiei de bază.

Concluziile şi recomandările formulate în baza cercetării efectuate determină valoarea practică a tezei, pot fi utilizate în procesul de luare a deciziilor de către autorităţile monetare şi pot servi la reformularea strategiei şi tacticii politicii monetare în vederea atingerii obiectivului fundamental precum şi pot contribui la sporirea eficienţei măsurilor de politică monetară.

Cuprins


CAPITOLUL I Generalizări cu privire la conceptul, formele şi factorii determinanţi ai inflaţiei
  • 1.1. Abordări conceptuale cu privire la inflaţie
  • 1.2. Aspecte teoretice ale formelor şi cauzelor declanşării inflaţiei
  • 1.3. Inflaţia - unul din principalele obiective ale politicii monetare

CAPITOLUL II Aspecte teoretice şi practice privind evoluţia inflaţiei în Republica Moldova
  • 2.1. Aspecte metodologice de măsurare şi apreciere a intensităţii inflaţiei
  • 2.2. Indicii inflaţiei de bază – concept şi metode de elaborare
  • 2.3. Evoluţia inflaţiei în Republica Moldova în perioada 1991-2007.

CAPITOLUL III. Inflaţia şi politica monetară în Republica Moldova
  • 3.1. Elaborarea şi promovarea politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei
  • 3.2. Modelul econometric de estimare a comportamentului preţurilor şi factorilor de influenţă asupra lor în Republica Moldova
  • 3.3. Măsuri privind calibrarea strategiei şi tacticii politicii monetare la obiectivul de atingere şi menţinere a stabilităţii relative a preţurilor