Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Doga-Mîrzac Mariana, doctor habilitat, conferenţiar universitarDoga-Mîrzac Mariana, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:29 aprilie 2010, nr.1059
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Perfecționarea finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscal 08.00.10 ASEM referent
conducător
Cobzari Ludmila
27.06.2019
D Perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanţare din Republica Moldova 08.00.05 INCE membru CSS
conducător
Catan Petru
23.10.2019