Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Măsurile alternative privaţiunii de libertate în legislaţia penală a Republicii Moldova


Autor: Martin Daniel
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pedeapsa, măsurile alternative privaţiunii de libertate, pedepsele alternative, standardele internaţionale, eficienţa pedepsei, răspunderea penală, sistemul pedepselor penale, tipurile pedepselor penale, privaţiunea de libertate, amenda, munca neremunerată în folosul comunităţii, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate

Adnotare

Istoria dreptului penal este în ultimă instanţă istoria umanizării pedepsei. Dacă până nu demult pedeapsa penală se asocia, de regulă, cu privaţiunea de libertate, atunci în ultimul timp atitudinea faţă de o aşa interpretare a problemei s-a schimbat.

La sfârşitul sec. XIX juriştii teoreticieni, iar mai apoi şi practicienii au ajuns la concluzia că privaţiunea de libertate, în calitate de pedeapsă penală, posedă prea multe carenţe, în primul rând de ordin social, pentru a fi o „panacee” de la toate tipurile de criminalitate.

În primul rând aceasta se referă la infracţiunile de un pericol social redus. Supraaglomerarea penitenciarelor, chisr şi în ţările din punct de vedere economic dezvoltate, a ridicat un şir de întrebări în politica penală în domeniul luptei cu criminalitatea, determinând o modificare a atutudinii faţă de privaţiunea de libertate în calitate de pedeapsă.

În legătură cu acest fapt, începând cu anii '70 ai secolului XX unele state au început să caute ieşire din situaţia creată, în special prin recurgerea la măsurile alternative privaţiunii de libertate.

Această tendinţă se simte şi în Republica Moldova. În acest sens, noua legislaţie penală de pe poziţii noi tratează problema pedepsei penale, nu doar mărind numărul de pedepse penale neprivative de libertate, dar şi lărgind cercul de infracţiuni pentru a căror comitere ele pot fi aplicate.

Actualitatea temei alese este determinată de necesitatea soluţionării întregului spectru de probleme legate de implementarea şi aplicarea în practică a măsurilor alternative privaţiunii de libertate.

În cele patru capitole ale tezei se întreprinde o analiză a măsurilor alternative privaţiunii de libertate, evidenţiindu-se trăsăturile distincte ale acestora, se argumentează importanţa şi eficienţa lor. Analiza aprofundată a fiecărei măsuri alternative privaţiunii de libertate în parte a permis elucidarea carenţelor şi dificenţelor legislative, totodată fiind reliefate cele mai importante aspecte ale instituţiei supuse analizei.

Pe baza cercetărilor efectuate se înaintează un şir de propuneri de lege ferenda în vederea perfecţionării legislaţiei şi armonizării ei cu standardele internaţionale în domeniul măsurilor alternative privaţiunii de libertate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiuni generale privind măsurile alternative privaţiunii de libertate
  • 1.1. Istoricul apariţiei şi evoluţiei măsurilor alternative privaţiunii de libertate în Republica Moldova
  • 1.2. Conceptul, trăsăturile şi conţinutul măsurilor alternative privaţiunii de libertate
  • 1.3. Standardele internaţionale cu privire la măsurile alternative privaţiunii de libertate

CAPITOLUL II. Pedepsele alternative
  • 2.1. Amenda penală
  • 2.2. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate
  • 2.3. Munca neremunerată în folosul comunităţii

CAPITOLUL III. Măsurile juridico-penale de constrângere alternative privaţiunii de libertate
  • 3.1. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei
  • 3.2. Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani

CAPITOLUL IV. Aplicarea măsurilor alternative privaţiunii de libertate – opinii şi controverse