Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii


Autor: Moscalciuc Irina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 343.53:366.54

Adobe PDF document 6.81 Mb / în română
255 pagini


Cuvinte Cheie

consumator, piaţă de consum, produse, servicii, calitate, pacient, producător, prestator de servicii, sănătatea populaţiei, economia naţională

Adnotare

Lucrarea de faţă este consacrată analizei ştiinţifice plenare, din punctul de vedere al dreptului penal, a infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii. În acest scop, au fost studiate surse bibliografice şi date ce ţin de practica judiciară, astfel îmbinându-se teoria cu practica aplicării dreptului, legată de infracţiunile prevăzute la art.213, 216, 254-256 CP RM. În baza metodelor logică, istorică şi a celei comparative, infracţiunile menţionate au fost investigate ca fenomene ale realităţii juridice.

La elaborarea prezentei investigaţii drept suport teoretic au servit numeroase surse normative de referinţă, precum şi lucrările ştiinţifice ale oamenilor de ştiinţă autohtoni şi din străinătate.

În rezultatul cercetării efectuate a fost elucidată esenţa juridică a faptelor infracţionale săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii. De asemenea, a fost stabilit conţinutul elementelor constitutive ale numitelor infracţiuni.

În cadrul Capitolului I se supun cercetării problemele de ordin general, privitoare la reglementarea juridico-penală în domeniul protecţiei consumatorilor. În special, obiectul analizei îl reprezintă conceptul de piaţă de consum şi rolul acestuia în apărarea ordinii de drept împotriva infracţiunilor. În scopul recepţionării experienţei străine avansate, se acordă atenţie analizei juridico-comparative a reglementărilor privind infracţiunile săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii.

În Capitolul II se studiază problemele privind stabilirea elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.213, 216, 254-256 CP RM. Rezultatele obţinute sunt însoţite de multiple concluzii şi recomandări, care pot constitui obiectul discuţiilor ştiinţifice.

Obiectul cercetării în Capitolul III îl formează problemele ce vizează aplicarea răspunderii penale în anumite domenii ale consumului de produse şi servicii: serviciile de sănătate; serviciile de publicitate; achiziţionarea de produse contrafăcute.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reglementarea juridico-penală în domeniul protecţiei consumatorilor: caracterizare de ansamblu
 • Secţiunea I. Conceptul de piaţă de consum şi rolul acestuia în apărarea ordinii de drept împotriva infracţiunilor
 • Secţiunea II. Reglementarea juridică a protecţiei consumatorilor prin prisma politicii penale a statului
 • Secţiunea III. Analiza juridico-comparativă a reglementărilor privitoare la infracţiunile săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii

CAPITOLUL II. Stabilirea elementelor constitutive ale infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii
 • Secţiunea I. Aspecte privind stabilirea obiectului juridic şi a obiectului material ale infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii
 • Secţiunea II. Consumatorul – victima infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii
 • Secţiunea III. Aspecte privind stabilirea semnelor laturii obiective a infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii
 • Secţiunea IV. Aspecte privind stabilirea elementelor constitutive subiective ale infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii
 • Secţiunea V. Aspecte privind stabilirea elementelor circumstanţiale agravante ale infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii

Capitolul III. Problemele aplicării răspunderii penale în anumite domenii ale consumului de produse şi servicii
 • Secţiunea I. Aplicarea răspunderii penale în scopul protecţiei consumatorilor serviciilor de sănătate
 • Secţiunea II. Problemele protecţiei penale a consumatorilor serviciilor de publicitate
 • Secţiunea III. Problemele protecţiei penale a consumatorilor împotriva achiziţionării de produse contrafăcute