Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Barbăneagră Alexei, doctor habilitat, profesor universitarBarbăneagră Alexei, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:5 iulie 2012, nr.1703
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Infracţiunile de luare şi dare de mită reglementate de legislaţia penală a României 12.00.08 ULIM conducător 13.06.2014
D Înlăturarea caracterului penal al faptei şi cauzele justificative 12.00.08 ULIM membru CSS
conducător
Mariţ Alexandru
14.06.2014
D Aspecte ale inviolabilităţii vieţii personale în legislaţia penală a Republicii Moldova 12.00.08 USM preşedinte CSS
conducător
Brînză Sergiu
21.06.2014
DH Esenţa şi efectele actului jurisdicţional internaţional 12.00.10 ICJP referent
consultant
Balan Oleg
29.08.2014
D Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale 12.00.08 USM preşedinte CSS
consultant
Brînză Sergiu
04.10.2014

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Analiza juridico – penală a infracţiunilor privind dreptul de proprietate intelectuală 12.00.08 ULIM conducător 09.10.2012
D Răspunderea pentru evaziunea fiscală reglementată de legislaţia penală a României 12.00.08 ULIM conducător 05.10.2011
D Incriminarea traficului şi consumului ilicit de droguri 12.00.08 ULIM conducător 24.06.2004