Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Barbăneagră Alexei, doctor habilitat, profesor universitarBarbăneagră Alexei, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Abilitare:1 ianuarie 2005, nr.364
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii 12.00.08 USM membru CSS
conducător
Brînză Sergiu
01.06.2019
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei 13.00.02 UPSC membru CSS
conducător
Solcan Angela
24.06.2019
D Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății 12.00.08 USM membru CSS
conducător
Vizdoaga Tatiana
07.09.2019
D Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală 12.00.08 USM preşedinte CSS
conducător
Vizdoaga Tatiana
07.09.2019
D Răspunderea penală a persoanelor juridice 12.00.08 ULIM preşedinte CSS
conducător
Ulianovschi Xenofon
06.09.2019

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Răspunderea penală pentru reținerea sau arestarea ilegală a persoanei 12.00.08 ULIM conducător 11.05.2018
D Analiza juridico – penală a infracţiunilor privind dreptul de proprietate intelectuală 12.00.08 ULIM conducător 09.10.2012
D Răspunderea pentru evaziunea fiscală reglementată de legislaţia penală a României 12.00.08 ULIM conducător 05.10.2011
D Incriminarea traficului şi consumului ilicit de droguri 12.00.08 conducător 24.06.2004