Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dilemele instituţionalizării procedurilor democratice în contextul tranziţiei est-europene


Autor: Vareaghin Ion
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Victor Saca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 32 (043.3)

Adobe PDF document 1.01 Mb / în română
148 pagini


Cuvinte Cheie

Tranziţie politică, tranziţie est-europeană, instituţionalizare, dileme ale instituţionalizării, proceduri democratice, instituţionalizarea procedurilor democratice, capital social, democratizare, al treilea val al democratizării, obiectiv democratic, consolidare democratică, democraţie electorală, democraţie liberală, transformări sociale, pact, colaps, model de tranziţie, scop al tranziţiei, revoluţie, reformă, proces politic, proces al tranziţiei, liberalizare, socializare democratică, recul, val de democratizare, principii democratice, sistem politic, tip de regim politic, liberalism constituţional, fază a tranziţiei, societate civilă, pluralism ineficient, model clasic al tranziţiei, model sintetic al tranziţiei, experienţă regională, cultură politică, legitimitate politică, tranziţie la economia de piaţă, partid politic

Adnotare

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu ştiinţific al complexului proces de instituţionalizare a procedurilor democratice în ţările antrenate în cadrul valului trei al democratizării, inclusiv Republica Moldova. În acest scop, s-a realizat iniţial o sinteză a informaţiei de natură teoretico-metodologică cu referinţă la tema studiată, după care s-a recurs la o analiză a gradului de instituţioalizare a democraţiei în arealul est-european, evidenţiind dilemele ce apar în faţa factorilor de decizie pe parcursul procesului. În contextual dat autorul a atras atenţia asupra astfel de aspecte ce stau la baza instituţionalizării procedurilor democratice ca: istorico-culturale, geopolitice, politico-sociologice şi politico-juridice.

Actualitatea cercetării efectuate rezidă în importanţa examinării în complex a fenomenului tranziţiei politice, legităţilor lui şi logica dezvoltării acestuia în Republica Moldova. Semnificaţia teoretică a lucrării este asigurată de abordarea interdisciplinară a temei investigate. Baza empirică a lucrării o constituie monografiile, manualele, dicţionarele de profil, articolele ştiinţifice şi publicistice atît ale autorilor străini cît ale celor din Republica Moldova. Aspectul practic constă în cercetarea sociologică efectuată de către autor în scopul stabilirii indicilor de instituţionalizare a democraţiei în Republica Moldova.

Conţinutul lucrării este structurat în trei capitole ce reflectă integral scopul propus de autor. În primul capitol sînt analizate aspectele teoretico-metodologice ale tranziţiei politice ca fenomen global, fiind studiate diverse abordări ale fenomenului vizat. În capitolul doi au fost analizate modelele generale ale tranziţiei, în baza cărora se dezvoltă acest fenomen al lumii contemporane, pornind de la accepţiunea că multitudinea procedeelor posibile ale tranziţiei politice cu multiple variante de soluţionare a sarcinilor şi problemelor care apar în cursul procesului, particularităţile naţionale ale trăirii transformărilor în cadrul perioadei de tranziţie, determină specificul tranziţiei şi dictează formele sale. În ultimul capitol s-a pus accentul pe identificarea particularităţilor tranziţiei politice în Republica Moldova, analizînd dilemele instituţionalizării democraţiei în regiunea dată.

Concluziile şi recomandările, deduse în rezultatul investigaţiilor efectuate, sunt binevenite procesului de consolidare a democraţiei în Republica Moldova. Acestea sunt adresate organizaţiilor social-politice din Republica Moldova, structurilor ştiinţifice şi de învăţământ, precum şi factorilor de decizie.

Cuprins


CAPITOLUL I: Aspecte teoretico-metodologice ale tranziţiei politice
  • 1. Dimensiuni conceptuale şi structurale ale tranziţiei
  • 2. Obiectivele democratice ale tranziţiei

CAPITOLUL II: Impactul modelului tranziţiei politice asupra procesului instituţionalizării procedurilor democratice în spaţiul est-european
  • 1. Tipologizarea modelelor tranziţiei politice
  • 2. Premisele iniţierii tranziţiei politice şi instituţional
  • 3. Trăsături regionale ale instituţionalizării procedurilor democratice

CAPITOLUL III: Instituţionalizarea procedurilor democratice în societatea moldovenească
  • 1. Poziţionarea tranziţiei politice moldoveneşti în contextul modelelor clasice ale tranziţiei
  • 2. Rolul factorului instituţional şi procedural în procesul democratizării societăţii