Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sistemul de asigurări sociale de sănătate din românia (Partcularităţi la nivelul judeţului Tulcea)


Autor: Lascu Dumitru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 368.4 (498)

Adobe PDF document 1.27 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate, standarde metodoilogice, fondul naţional unic al asigurărilor de sănătate, programe de sănătate, gradul de acoperire a populaţieie cu asigurări, calitatea serviciilor medicale, finanţarea asigurărilor sociale de sănătate

Adnotare

Scopul şi obiectivele prezentei teze constau în analiza evidenţei sistemului Asistenţei Sociale de Sănătate la nivelul naţional în general şi nivelul judeţului Tulcea în particular, în vederea elaborării unor măsuri de eficientizare a modalităţii de finanţare.

Din aceste considerente, autorul tezei îşi propune să analizeze modelele de finanţare la nivelul european şi în România şi în Republica Moldova analizează rolul sistemelor alternative de asigurări de sănătate. De asemenea, lucrarea dată îşi propune identificarea şi evaluarea cadrului de elaborare şi aprobare a politicii de sănătate şi prezentare unor recomandări privind definirea principiilor metodologice de mobilizare a resurselor de organizare a finanţării ASS şi elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului ASS şi îmbunătăţire a sistemului de finanţare. Considerăm că aceste aspecte conferă originalitatea tezei şi confirmă actualitatea temei de cercetare.

În lucrare s-a efectuat prezentarea şi analiza mecanismelor de finanţare pe categorii de asistenţă medicală. O atenţie deosebită s-a acordat implementării Asigurărilor Sociale de Sănătate în judeţul Tulcea cu evidenţierea problemelor şi prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a sistemului ASS cu caracter bugetar-financiar şi general. Aşa se propune necesitatea menţinerii unui fond la dispoziţia SNAS, care să permită asigurarea în continuare a unei reechilibrări la nivelul structurărilor administrativ-teritoriale judeţe în prezent sau euro-regiuni în viitor.

În contextul acestor idei în teză sunt formulate o serie de propuneri privind elaborarea politicii de sănătate, îmbunătăţirea sistemului de ASS cu prioritate a sistemului de finanţare, domeniul financiar-bugetar-contabil şi a celorlalte domenii ale activităţii asigurărilor de sănătate: colectarea fondului de sănătate atît în ceea ce priveşte debitele curente, dar şi debitele restante colectate în urma parcurgerii procedurilor de executare silită, asigurarea numărului şi structurii corespunzătoare a furnizorilor de servicii medicale şi creşterea calităţii serviciilor medicale acordate asigurărilor din sistem.

Concluziile şi recomandările formulate în baza cercetării efectuate determină valoarea practică a tezei, pot fu utilizate în procesul de luare a deciziilor de către autorităţile din sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate şi finanţelor publice şi pot servi la reformarea strategiei şi tacticii politicii de finanţare a sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Conceptul şi evoluţia asigurărilor sociale de sănătate - generalităţi
  • 1.1. Apariţia Asigurărilor Sociale de Sănătate. Corelaţii teoretice privind apariţia Asigurărilor Sociale de Sănătate şi piaţa produselor şi serviciilor în general, respectiv piaţa serviciilor de îngrijire a sănătăţii, în special
  • 1.2. Tipologii şi caracteristici ale Asigurărilor Sociale de Sănătate
  • 1.3. Finanţarea Asigurărilor Sociale de Sănătate prin prisma experienţei internaţionale

CAPITOLUL II. Rolul asigurărilor sociale de sănătate în sistemul de sănătate din România
  • 2.1. Particularităţi naţionale ale implementării sistemului Asigurărilor Sociale de Sănătate
  • 2.2. Analiza sistemului de finanţare a Asigurărilor Sociale de Sănătate
  • 2.3. Mecanismele de finanţare.

CAPITOLUL III. Eficacitatea şi eficienţa implementării sistemului asigurărilor sociale de sănătate
  • 3.1. Implementarea Asigurărilor Sociale de Sănătate în judeţul Tulcea- caracteristici specifice
  • 3.2. Rezultatele implementării Asigurărilor Sociale de Sănătate în judeţul Tulcea. Modalităţi de atingere a acestor rezultate
  • 3.3. Sistemele alternative şi complementare ale asigurărilor de sănătate.