Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Politica comercială externă a româniei în procesul integrării europene şi globalizării economice


Autor: Grodenschi Mariana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document3.17 Mb / în română

Teza

CZU 339.9:339.5(498)(043.2)=135.1 G87

Adobe PDF document 1.29 Mb / în română
172 pagini


Cuvinte Cheie

politică comercială internaţională; tranziţia la economia concurenţială; integrarea europeană; cadrul de comerţ multilateral, regional şi subregional; balanţa interramurală; tariful vamal comunitar; implicarea statului în politica comercială şi comerţ exterior; integrare şi globalizare, aquis comunitar, deturnare de comerţ

Adnotare

Cercetarea Politica comercială externă a României în procesul integrării europene şi globalizării economice contribuie la extinderea dimensiunii studiilor consacrate procesului de integrare europeană, subliniind caracterul accelerat de manifestare a tendinţelor integraţioniste în Europa. Subiectul cercetării vizează un aspect de mare însemnătate al procesului de integrare, politica comercială externă a României care funcţionează în baza dezvoltării economiei naţionale în concordanţă cu politicile promovate de Uniunea Europeană în domeniul comerţului extern intracomunitar şi în relaţiile cu ţările terţe.

Tratarea complexă şi sistemică a politicii comerciale externe a României în procesul integrării după aderarea la Uniunea Europeană. Perfecţionarea şi adaptarea politicii comerciale externe la rigorile europene prin măsuri interne şi externe de modernizare a politicii comerciale internaţionale. Implementarea recomandărilor Uniunii Europene privind perfecţionarea politicii comerciale internaţionale la nivel naţional, regional şi subregional, în scopul integrării europene după aderare.

Dimensiunea teoretică pune în valoare conceptul de integrare regională, dar şi alte concepte conexe, precum integrare europeană, construcţie europeană, integrare pozitivă, integrare negativă, integrare diferenţiată. Demersurile ştiinţifice ale lucrării au fost axate, în principal, pe integrarea politicii comerciale a României cu politica comercială a Uniunii Europene şi negocierile de politică comercială, în sistemul multilateral, regional şi subregional propune o analiză mai aprofundată a problemelor integrării comerciale ale noilor state membre în spaţiul european. Au fost de asemenea identificate efectele comerciale ale extinderii spre Est asupra ţărilor nemembre şi asupra poziţiei Uniunii Europene în comerţul internaţional.

Cuprins


CAPITOLUL I. Sistemul politicilor comerciale internaţionale. Fundamentare teoretică
 • 1.1. Conceptul de politică comercială internaţională. Definirea, obiectivele, tipologia şi principiile acesteia
 • 1.2. Structura funcţională a politicii comerciale. Politica tarifară, netarifară şi de stimulare exportului
 • 1.3. Negocieri multilaterale de politică comercială. Rolul organizaţiilor şi organismelor internaţionale cu vocaţie universală, regională şi subregională în comerţul internaţional

CAPITOLUL II. Politica comercială a României în perioada tranziţiei la economia de piaţă
 • 2.1. Reforma politicii comerciale tarifare (vamale) şi a instrumentelor sale
 • 2.2. Perfecţionarea politicii netarifare şi a instrumentelor sale
 • 2.3. Politica promoţională şi de stimulare a exportului şi principalele sale instrumente, în noile tendinţe mondiale
 • 2.4. Cadrul şi stadiul relaţiilor comerciale dintre România şi Uniunea Europeană

CAPITOLUL III. Implicaţii ale aderării României la Uniunea Europeană. Politica comercială comună a U.E. şi adoptarea acesteia de către România; comerţul exterior, ca rezultat a politicii comerciale
 • 3.1. Politica comercială a Uniunii Europene în relaţiile cu ţările terţe
 • 3.2. Adoptarea de către România a politicii comerciale comune a Uniunii Europene
 • 3.3. Avantaje şi dezavantaje pentru România, rezultate din aplicarea politicii comerciale comune a Uniunii Europene
 • 3.4. Comerţul exterior al României, ca rezultat al politicii comerciale