Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Eficacitatea deciziilor în sistemul de management ca element al creşterii competitivităţii 08.00.05 ASEM referent
conducător
Ţurcanu Gheorghe
25.07.2014
DH Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare (cazul Republicii Moldova) 08.00.05 UASM consultant
consultant
Sîrbu Olga
05.09.2014
D Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor din Republica Moldova 08.00.05 ASEM referent
conducător
Ţurcanu Gheorghe
10.10.2014

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Piaţa forţei de muncă din românia în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.14 ULIM conducător 29.05.2014
D Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat al Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 10.04.2014
D Aplicarea sistemului de management al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 08.00.05 INCE conducător 10.04.2014
D Evaluarea dezvoltării potenţialului economic al întreprinderii comerciale în condiţiile postaderării 08.00.05 ULIM conducător 14.11.2013
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010