Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, conferenţiar universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al bisericii creştin-ortodoxe (exemplul Republicii Moldova) 08.00.05 ULIM membru CSS
conducător
Gribincea Alexandru
26.05.2010
D Dezvoltarea capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionale 08.00.01 ASEM membru CSS
conducător
Filip Nolea
07.06.2012
D Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii 08.00.01 USM membru CSS
conducător
Trofimov Victoria
12.06.2012
DH Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane 08.00.05 Institutul National de Ce... consultant 15.04.2015
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 08.00.05 INCE consultant
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
29.05.2015
D Abordări integrate de marketing în formarea şi dezvoltarea pieţei produselor pomicole din Republica Moldova 08.00.06 ASEM referent
conducător
Belostecinic Grigore
05.06.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010