Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Modalităţi organizatorico-economice de eficientizare a managementului relaţiilor economice internaţionale 08.00.05 UCCM preşedinte CSS
conducător
Şavga Larisa
29.03.2019
D Piața muncii în condiții de reducere a populației și îmbătrînirii demografice în Republica Moldova 08.00.05 INCE preşedinte CSS
conducător
Gagauz Olga
24.05.2019
D Influența comportamentului managerial asupra gestionării eficiente a organizației 08.00.05 ASEM referent
conducător
Cojocaru Vadim
14.06.2019
D Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldova 08.00.05 UASM referent
conducător
Tcaci Natalia
09.09.2019

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Perfecționarea administrarii fiscale în Republica Moldova în contextul armonizarii cu standardele Uniunii Europene 08.00.05 INCE conducător 19.04.2019
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova 08.00.05 INCE consultant 11.05.2018
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 31.05.2017
DH Managementul stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 23.03.2017
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 08.00.05 INCE consultant
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
07.07.2015
DH Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane 08.00.05 consultant 28.05.2015
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010