Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Eficacitatea deciziilor în sistemul de management ca element al creşterii competitivităţii 08.00.05 ASEM referent
conducător
Ţurcanu Gheorghe
25.07.2014

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Piaţa forţei de muncă din românia în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.14 ULIM conducător 29.05.2014
D Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat al Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 10.04.2014
D Aplicarea sistemului de management al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 08.00.05 INCE conducător 10.04.2014
D Evaluarea dezvoltării potenţialului economic al întreprinderii comerciale în condiţiile postaderării 08.00.05 ULIM conducător 14.11.2013
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010