Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 08.00.05 INCE consultant
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
29.05.2015
D Abordări integrate de marketing în formarea şi dezvoltarea pieţei produselor pomicole din Republica Moldova 08.00.06 ASEM referent
conducător
Belostecinic Grigore
05.06.2015
D Perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor în Republica Moldova 08.00.05 UTM referent
consultant
Arion Valentin
conducător
Bugaian Larisa
16.07.2015
D Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităţilor publice locale 08.00.05 UTM referent
consultant
Chiciuc Andrei
conducător
Bugaian Larisa
16.07.2015

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane 08.00.05 consultant 28.05.2015
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010