Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerţului exterior al Republicii Moldova 08.00.14 USM referent
consultant
Gribincea Alexandru
24.01.2014
D Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat al Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 27.02.2014
D Aplicarea sistemului de management al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 08.00.05 INCE conducător 14.03.2014
D Piaţa forţei de muncă din românia în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.14 ULIM conducător 28.03.2014

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Evaluarea dezvoltării potenţialului economic al întreprinderii comerciale în condiţiile postaderării 08.00.05 ULIM conducător 14.11.2013
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010