Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Perfecționarea administrarii fiscale în Republica Moldova în contextul armonizarii cu standardele Uniunii Europene 08.00.05 INCE conducător 19.04.2019
D Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova 08.00.05 INCE consultant 11.05.2018
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 31.05.2017
DH Managementul stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 23.03.2017
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 08.00.05 INCE consultant
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
07.07.2015
DH Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane 08.00.05 consultant 28.05.2015
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010