Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Implicarea operaţiunilor cu derivatele financiare asupra performanţelor bancare 08.00.10 ASEM membru CSS
conducător
Cociug Victoria
17.05.2016
D Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional 08.00.05 UASM referent
conducător
Timofti Elena
17.06.2016
D Managementul promovării turismului rural în Republica Moldova 08.00.05 UASM membru CSS
conducător
Bîzgu Ion
29.06.2016

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 08.00.05 INCE consultant
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
07.07.2015
DH Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane 08.00.05 consultant 28.05.2015
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010