Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Migraţia internaţională a forţei de muncă: tendinţe şi efecte social-economice 08.00.01 ASEM membru CSS
conducător
Filip Nolea
19.12.2014
DH Finanţarea activităţii inovaţionale din perspectiva macroeconomică 08.00.10 USM membru CSS
consultant
Ulian Galina
29.12.2014

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare (cazul Republicii Moldova) 08.00.05 UASM consultant
consultant
Sîrbu Olga
09.10.2014
D Piaţa forţei de muncă din românia în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.14 ULIM conducător 29.05.2014
D Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat al Republicii Moldova 08.00.05 INCE conducător 10.04.2014
D Aplicarea sistemului de management al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 08.00.05 INCE conducător 10.04.2014
D Evaluarea dezvoltării potenţialului economic al întreprinderii comerciale în condiţiile postaderării 08.00.05 ULIM conducător 14.11.2013
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010