Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stratan  Alexandru, doctor habilitat, profesor universitarStratan Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.916
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Perfecţionarea managementului distribuţiei şi furnizării gazelor în Republica Moldova 08.00.05 UTM referent
consultant
Arion Valentin
conducător
Bugaian Larisa
16.07.2015
D Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităţilor publice locale 08.00.05 UTM referent
consultant
Chiciuc Andrei
conducător
Bugaian Larisa
16.07.2015
D Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 08.00.14 ULIM membru CSS
conducător
Ţâu Nicolae
18.08.2015
D Cooperarea internaţională dintre România şi alte ţări ale Uniunii Europene în domeniul migraţiei forţei de muncă 08.00.14 ULIM referent
conducător
Roşca Petru
27.08.2015
D Organizarea economico-managerială a controlului biochimic și biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitare 08.00.05 ULIM referent
conducător
Roşca Petru
04.09.2015
DH Gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu în contextul dezvoltării proceselor economice 08.00.10 USM membru CSS
consultant
Ulian Galina
16.10.2015
D Valorificarea sistemului indicaţiilor geografice în contextul dezvoltãrii europene a Republicii Moldova 08.00.05 INCE preşedinte CSS
conducător
Bajura Tudor
30.10.2015

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare 08.00.05 INCE consultant
consultant
Rotaru (decedat) Anatol
07.07.2015
DH Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene contemporane 08.00.05 consultant 28.05.2015
D Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova 08.00.14 ULIM conducător 18.03.2010