Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Documentul fals ca obiect material, produs sau mijloc de săvârşire a infracţiunii


Autor: Reşetnicov Artur
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 343.53:366.54

Adobe PDF document 1.31 Mb / în română
235 pagini


Cuvinte Cheie

obiectul material al infracţiunii, produsul infracţiunii, mijlocul de săvârşire a infracţiunii, document, document fals, falsificarea documentelor

Adnotare

Prezenta teză este consacrată cercetării ştiinţifice depline a problematicii legate de considerarea documentului fals în calitate de obiect material, produs şi mijloc de săvârşire a infracţiunii. În vederea realizării acestui demers, a fost utilizată literatura de specialitate şi practica judiciară, prin aceasta asigurându-se corelaţia aspectelor teoretice cu soluţiile de rigoare pronunţate de instanţele judecătoreşti. În baza metodelor logică, istorică şi comparativă, problematica reliefată mai sus a fost investigată ca un fenomen al realităţii juridice.

Au fost utilizate numeroase izvoare normative de referinţă, precum şi lucrări ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi din străinătate. În urma cercetărilor efectuate, a fost elucidată esenţa juridică a documentului fals, privit ca obiect material, produs şi mijloc de săvârşire a infracţiunii.

În Capitolul I al prezentei teze se face delimitarea dintre obiectul material al infracţiunii şi obiectul imaterial al infracţiunii. În particular, este investigată informaţia ca obiect al influenţării nemijlocite infracţionale. Autorul argumentează că existenţa produsului infracţiunii este indispensabilă pentru acele fapte infracţionale, la a căror descriere legiuitorul utilizează termenii „falsificare”, „producere”, „fabricare”, „creare artificială” etc.

În cadrul Capitolului II al lucrării este supusă analizei detaliate noţiunea de document fals. Se relevă tipurile şi varietăţile documentului fals, consemnate – explicit sau implicit – în unele norme penale. În rezultatul sintetizării caracteristicilor pe care le comportă un document, se propune propria definiţie a conceptului „document”, răspunzând necesităţilor actuale ale dreptului penal.

În Capitolul III se analizează acţiunile prejudiciabile săvârşite asupra documentelor false. În acest sens, se cercetează rolul documentului ca mijloc de săvârşire a diverselor infracţiuni. De asemenea, se elucidează natura juridică a faptelor derivate din falsificarea documentelor: folosirea documentelor false; vânzarea documentelor false; deţinerea documentelor false.

În fine, în Capitolul IV al lucrării este efectuată o exegeză sub aspect juridico-istoric şi juridico-comparativ a reglementărilor privitoare la infracţiunile legate de falsificarea documentelor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Obiectul material al infracţiunii, produsul infracţiunii, mijlocul de săvârşire a infracţiunii: consideraţii de ordin general
  • Secţiunea I. Obiectul material al infracţiunii. Delimitarea de obiectul imaterial al infracţiunii
  • Secţiunea II. Produsul infracţiunii. Aspecte juridico-penale
  • Secţiunea III. Mijlocul de săvârşire a infracţiunii. Delimitarea de obiectul material al infracţiunii
CAPITOLUL II. Documentul fals ca obiect material al infracţiunii, produs al infracţiunii şi mijloc de săvârşire a infracţiunii: consideraţii particularizante
  • Secţiunea I. Caracteristicile noţiunii de document. Conotaţii juridico-penale
  • Secţiunea II. Ipostazele în care documentul fals este prezentat în normele Codului penal

CAPITOLUL III. Analiza acţiunilor prejudiciabile săvârşite asupra documentelor false
  • Secţiunea I. Falsificarea documentelor
  • Secţiunea II. Faptele derivate din falsificarea documentelor
  • Secţiunea III. Folosirea documentelor false la săvârşirea unor infracţiuni

CAPITOLUL IV. Analiza juridico-istorică şi analiza juridico-comparativă a reglementărilor privitoare la faptele infracţionale legate de falsificarea documentelor
  • Secţiunea I. Analiză juridico-istorică a normelor care stabilesc răspunderea pentru faptele infracţionale legate de falsificarea documentelor
  • Secţiunea II. Analiză de drept comparat a reglementărilor privind faptele infracţionale legate de falsificarea documentelor