Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea legalităţii în administraţia de stat


Autor: Manoliu Mihai
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Tudor Roşca
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 351/354/(342.7+354.31)

Adobe PDF document 1.17 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

Legalitate, administraţie de stat, asigurare a legalităţii, control al legalităţii, formă de control, control administrativ, garanţii în asigurarea legalităţii, tutelă administrativă, supraveghere administrativă, organe ale administraţiei de stat, contencios administrativ, act administrativ, procedură de control

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamentele normative ale controlului ca mijloc de asigurare a legalităţii în administraţia de stat
 • 1. Legalitatea - condiţie necesară în activitatea administraţiei de stat
 • 2. Garanţiile legalităţii în statul de drept
 • 3. Controlul – principalul mijloc de asigurare a legalităţii
  • 3.1. Principiile de efectuare a controlului – ca garanţii în asigurarea legalităţii
  • 3.2. Controlul constituţionalităţii legilor – mecanism juridic de funcţionare a statului de drept şi de asigurare a legalităţii
  • 3.3. Controlul parlamentar asupra activităţii executivului – garanţie a existenţei statului de drept şi a realizării ordinii juridice
   • 3.3.1. Controlul exercitat de Parlament asupra activităţii Preşedintelui Republicii Moldova
   • 3.3.2. Controlul Parlamentului asupra activităţii Guvernului
  • 3.4. Controlul prezidenţial – garanţie de realizare a legalităţii în administraţia de tat
  • 3.5. Controlul exercitat de procuror – modalitate de asigurare a respectării exacte şi unitare a legilor
  • 3.6. Controlul exercitat de Curtea de Conturi – măsură de asigurare a legalităţii activităţii financiare a statului
  • 3.7. Controlul legalităţii efectuat prin intermediul societăţii civile - garanţie juridică primordială a existenţei statului de drept
  • 3.8. Rolul petiţiilor în asigurarea legalităţii

CAPITOLUL II. Controlul administrativ – cea mai relevantă formă de control al legalităţii în activitatea administraţiei de stat
 • 1. Noţiunea, esenţa şi condiţiile de eficienţă a controlului administrativ
  • 1.1 Consideraţii generale cu privire la controlul administrativ
  • 1.2. Esenţa, misiunile şi funcţiile controlului administrativ
  • 1.3. Eficienţa controlului administrativ – formă generală a calităţii
 • 2. Controlul exercitat de Guvern asupra organelor administraţiei de stat
 • 3. Controlul administrativ exercitat de Ministerul Administraţiei Publice Locale
  • 3.1. Ministerul Administraţiei Publice Locale – subiect în efectuarea controlul la nivel local
  • 3.2. Procedura efectuării controlului administrativ
 • 4. Supravegherea administrativă – mijloc de asigurare a legalităţii şi ordinii de drept
 • 5. Tutela administrativă - control al autorităţii centrale asupra autorităţilor de stat descentralizate
CAPITOLUL III. Contenciosul administrativ – control judecătoresc al legalităţii actelor emise de organele administraţiei de stat
 • 1. Noţiunea şi principalele forme ale contenciosului administrativ ca orientare democratică de reparare a încălcărilor legii de către administraţia de stat
 • 2. Subiecţii contenciosului administrativ
 • 3. Obiectul acţiunii în contenciosul administrativ
  • 3.1. Tipologia obiectului acţiunii în contencios administrativ
  • 3.2. Regimul juridic al refuzului de a soluţiona o cerere referitoare la încălcarea unui drept recunoscut de lege
  • 3.3. Actele administrative exceptate de la controlul judecătoresc
 • 4. Competenţa jurisdicţională în contenciosul administrativ
 • 5. Procedura privind judecarea acţiunilor de contencios administrativ